Θεωρώντας ὅλους τοὺς ἄλλους …ἠλιθίους!!!

Ὅταν ὁ Μαρινάκης πῆρε κανάλι ἀπὸ τὸν διαγωνισμὸ τοῦ Παππᾶ, ὁ «μῦθος» ἔλεγε γιὰ κατσαπλιάδες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ ἔκαναν deal μὲ τὸν πρεζέμπορα.

Τώρα που ὁ Μαρινάκης πῆρε τὸ MEGA καὶ ἡ δικαιοσύνη ἐξετάζει τὴν ἐμπλοκή του στὸ φορτίο ἡρωΐνης τοῦ Noor 1 καὶ ἄλλες εὐαγεῖς δραστηριότητές του, εἶναι ὁ «ἐπιχειρηματίας κύριος Μαρινάκης« ποὺ «κυνηγοῦν οἱ κατσαπλιάδες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ».

Δεδομένου ὅτι οἱ διακινητὲς τοῦ Μύθου 1 καὶ τοῦ Μύθου 2 εἶναι τὰ ἴδια πρόσωπα, (μὲ κάποια ἀπὸ αὐτὰ ἔχουμε μιλήσῃ καὶ διὰ ζώσης…), μήπως θά ἦταν καλλίτερα νά συμπληρώσουν μίαν δήλωση τοῦ Νόμου 105, ὅπου θά γράφουν:

«Εἶμαι ἔνας τελειωμένος καραγκιόζης. Τὰ λέω ὅπως θέλω, πρὸ κειμένου νὰ ἐξυπηρετήσω τὸ συμφέρον αὐτῶν ἀπὸ τοὺς ὁποίους περιμένω ἐξυπηρετήσεις, καὶ γιὰ νὰ ἰκανοποιήσω τὸ κομματικὸ ὁπαδιλίκι μου. Καὶ εἶμαι ἀρκετὰ ἠλίθιος γιὰ νὰ νομίζω ὅτι αὐτὸ δὲν γίνεται ἀντιληπτὸ ἀπὸ τοὺς ἄλλους.»

Μετὰ τιμῆς…
Ὑπογραφή…

Δέν θά ἁπηλλάσσοντο ἔτσι μία καί καλή ἀπό τήν ὑποχρέωση νά βγάζουν νόημα αὐτά πού λέν;

Χαριτωνίδης Χαρίτων

εἰκόνα

(Visited 146 times, 1 visits today)
Leave a Reply