Ῥόλος …«προστάτου» ἀπό τίς Η.Π.Α. γιά τούς ὑδρογονάνθρακες;

Ἡ εἴδησις:

«To μεγαλύτερο καὶ νεώτερο ἀεροπλανοφόρο τοῦ ἀμερικανικοῦ Ναυτικοῦ (USN), τὸ USS H.W. Bush (CVN 77), ἐνεφανίσθη στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ «ἔδεσε» ἐχθὲς τὸ πρωὶ στὸ λιμάνι τῆς Χάιφα, στὸ Ἰσραήλ. Ἡ συγκυρία ἐλεύσεώς του στὴν περιοχὴ εἶναι ἐνδιαφέρουσα, καθὼς πολλὰ εἶναι προγραμματισμένα καὶ ἀκόμη περισσότερα διαφαίνονται…»

Kαὶ οἱ ἐνδόμυχες σκέψεις:

Πλησιάζει ἡ ἡμέρα ἐνάρξεως τῶν γεωτρήσεων στὴν κυπριακὴ ΑΟΖ, μὲ συμμετοχὴ μερικῶν ἐκ τῶν μεγαλυτέρων ἑταιρειῶν, ὅπως Total καὶ Eni.

Τὸ γεωτρύπανο West Capella εὑρίσκεται ἤδη ἐν πλῷ, στὴν πορεία του ἀπὸ τὴν Τενερίφη πρὸς τὴν Κύπρο, μὲ στόχο τὰ πλούσια κοιτάσματα τῆς περιοχῆς, τὰ ὁποία, σύμφωνα μὲ τὸ Strategic Intelligence Research and Resourcing, ποὺ ἐδρεύει στὸ Σικάγο τῶν ΗΠΑ, περιέχουν μεταξὺ 140 καὶ 220 δισεκατομμυρίων κυβικῶν μέτρων φυσικοῦ ἀερίου, ἀξίας περςιπου 38 δισεκατομμυρςιων εὐρῶ.

Αὐτὴν τὴν ἐξόρυξη ἀπειλεῖ νὰ σταματήσῃ ἡ Τουρκία, δηλώνοντας ὅτι «θὰ λάβῃ ὅλα τὰ μέτρα γιὰ νὰ διαφυλάξῃ τὰ συμφέροντά της στὴν περιοχή».

Παραλλήλως ὅμως, σὲ διπλωματικὸ ἐπίπεδον, στὴν διάσκεψη γιὰ τὸ Κυπριακό, στὸ Crans Montana τῆς Ἐλβετίας, ἐπιχειρεῖται μία ὕπουλη καὶ βρώμικη ἐπίθεση, ποὺ σκοπὸ ἔχει τὴν κατάλυση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, σὲ μίαν ἀκόμη ἱστορικὴ ἀπόπειρα ἁρπαγῆς ἑλληνικῆς γῆς, θαλάσσης ἀλλὰ καὶ ἑλληνικῶν νήσων.

Ἕνα εἶδος ἐπαναλήψεως τῆς ἱστορίας, μὲ τὴν Τουρκία, στὴν ὁποίαν εὑρίσκεται καὶ ἡ Ὁμηρικὴ Τροία, στὸν ῥόλο τοῦ ἅρπαγος «Πάρεως», ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα σὲ μίαν βαθυτέρα προσπάθεια χειραγωγήσεως ὑλικῶν συμφερόντων καὶ προφανὴ ἀπουσία διακρίσεως καλοῦ-κακοῦ…

Προκαλοῦν τὴν Συνείδηση τοῦ ἀπανταχοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν λαῶν, ποὺ φέρουν ἑλληνικὴ παιδεία καὶ πολιτισμό, μά, παραλλήλως, καταφέρνουν νὰ ἐνεργοποιήσουν ἀόρατες δυνάμεις στὸν ψυχικὸ καὶ πνευματικὸ κόσμο τῶν φορέων ὁλοκλήρου τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, παγκοσμίως.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 92 times, 1 visits today)
Leave a Reply