Δυστυχία παιδομαζώματος

Φωτογραφία τοῦ 1948 ἀπὸ τὴν ὀρεινὴ περιοχὴ τῆς Φλωρίνης,  ὅπου δείχνει τὸν ἀποχωρισμὸ τῶν παιδιῶν ἀπὸ τοὺς γονεῖς, πρὸ κειμένου αὐτὰ νὰ μεταφερθοῦν, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ΟΗΕ καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, στὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα, γιὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὸ παιδομάζωμα τῶν συμμοριτῶν.

Σὲ πρῶτο πλάνο διακρίνεται ὁ πατέρας ἔνοπλος νὰ ἀποχαιρετᾷ καὶ αὐτὸς τὸ παιδί του, καθὼς ὁ ἴδιος θὰ παραμείνῃ γιὰ νὰ διαφυλάξῃ, μὲ τοὺς ὑπολοίπους ἄνδρες τῶν «ΤΕΑ»  τὸν τόπο κατοικίας του, ἀπὸ τὶς ἐπιδρομὲς τῶν συμμοριτῶν.

Κανέλλος Ντόντος

(Visited 197 times, 1 visits today)
Leave a Reply