Ὡραιοτάτου μνημείου ἐπαναλαμβανόμενες …γελοιοποιήσεις…!!!

Ἀπὸ τὴν Ἡλένια τοῦ Πολυτεχνείου…

Στοὺς …25 νεκροὺς τῆς ἀντιστάσεως στὴν χούντα Σαμαρᾶ….

Ἑλλὰς 2017…

Δρακᾶτος Ὄθων

Τὰ ἐχθεσινὰ ἀποκαλυπτήρια τοῦ μνημείου «πεσόντων» τῆς ΕΡΤ, ἴσως εἶναι μία καλὴ εὐκαιρία, γιὰ πολλοὺς ἀφελεῖς, νὰ ἀναθεωρήσουν ἄποψη γιὰ τὸ ἀντίστοιχο μνημεῖο τοῦ Πολυτεχνείου.

Κάπως ἔτσι ἡ Ἀριστερά, ἀπὸ ἐμφανίσεώς της, δημιουργεῖ «μνημεῖα, μάρτυρες καὶ ἥρωες» βασιζομένη στὴν ἀφέλεια, στὴν ἄγνοια καὶ στὴν ἡμιμάθεια – ἀμάθεια τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ ἐκμεταλλευομένη κυρίως τὴν εὐπιστία, τὴν βλακώδη εὐαισθησία καὶ τὴν, κακῶς ἐννοουμένη, δημοκρατικότητά τους.

Ἀθανασάκης Ἀπόστολος

Ἡ χώρα τῶν Walking Dead Συριζαίων!!!

Ἀλεξίου Δημήτριος

Διαβάζω ἕναν σωρὸ ὑπερβολές, ἀπὸ κακιασμένους, δυσκοιλίους ἀνθρώπους, ποὺ βρῆκαν πάλι τὴν εὐκαιρία νὰ κάνουν στεῖρα ἀντιπολίτευση, γιὰ τὸ ὡραιότατο μνημεῖο τῶν ἠρωικῶς πεσόντων τῆς ΕΡΤ.

Τὸ μόνο πρόβλημα ποὺ ἐγὼ μπορῶ νὰ ἐπισημάνω εἶναι ἡ θέσις του.
Κανονικὰ ἔπρεπε νὰ τοποθετηθῇ στὸ Σύνταγμα ἢ κοντὰ στὴν Ἀκρόπολη, ὥστε νὰ τὸ βλέπουν καὶ οἱ τουρίστες καὶ νὰ ἀποκτοῦν ἔτσι μίαν πιὸ ὁλοκληρωμένη ἄποψη γιὰ τὴν ἔνδοξη ἱστορία μας.

Ἐλπίζω τὸ ἐπόμενο μνημεῖο, αὐτὸ γιὰ τὸν ἄγνωστο ἀδιόριστο ἐκπαιδευτικό, νὰ γίνῃ πιὸ κεντρικά.

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply