Χωνεύοντας ἐπακριβῶς τὸ τὶ σχεδιάζει ἡ κυβέρνησις εἰς βάρος μας!!!

Οἱ ἀστοιχείωτοι καὶ τὸ ὅραμά τους γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

«Ἐμεῖς οἱ ἀστοιχείωτοι καταφέρνουμε καὶ ξεπερνᾶμε πολλὲς φορές, ἀκόμη καὶ θεσμικὰ ἐμπόδια, αὐτῶν ποὺ ἔχουν ἰδιαίτερη στοιχείωση καὶ νὰ μᾶς στήνουν τέτοια ἐμπόδια, θὰ τὰ ξεπερνᾶμε…»

Ἔλεγε πρὶν λίγες ἡμέρες ὁ πρωθυπουργός, κυττώντας μάλιστα τὸν Παῦλο Πολάκη καὶ γελώντας μὲ νόημα…

Καὶ ὅταν ἐτελείωσε, τὸ «κοινό» ἐνθουσιασμένο ξεσποῦσε σὲ χειροκροτήματα…!!!
Ἕνα κοινὸ ὅμως, ποὺ ὅσοι τὸ ἀποτελοῦσαν, ἐγνώριζαν πὼς ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας μόλις προσέφερε κάλυψη στὸν Πολάκη, γιὰ τὴν σύγκρουση ποὺ εἶχε μὲ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΕ).
Δηλαδή… Ὁ πρωθυπουργὸς ἔλαβε τὸ μέρος τοῦ Πολάκη, ἐναντίον τῆς ἑλληνικῆς δικαιοσύνης!!!

Ὅπως καταλαβαίνετε, μετὰ ἀπὸ αὐτό, ἡ συνέχεια ἦταν πλέον μόνον θέμα χρόνου!!!

Ὥσπου ἦλθε ἐχθὲς ἡ νέα δημοσίευσις τοῦ Πολάκη, μὲ τὴν παραπάνω φωτογραφία, ἀλλὰ καὶ τὸ πολὺ ἀποκαλυπτικό του σχόλιον: 

«Ὄχι Κολομβία, ΣΟΒΙΕΤΙΑ θὰ σᾶς κάνουμε φιλελέδες καὶ συνοδοιπόροι τοῦ Κυριάκου!!!!»

Γιὰ νὰ μὴν ἔχουμε τὴν ὁποιανδήποτε ἀμφιβολία, ἀναφορικῶς μὲ τὸ τὶ μᾶς περιμένει…

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 168 times, 1 visits today)
Leave a Reply