Διαμαρτυρίες κατὰ τοῦ νέου «σχεδίου Ἀνάν»!!!

 

Πρέπει νὰ ξέρετε ἕνα καὶ μόνον πρᾶγμα…
Οἱ Τοῦρκοι φοβοῦνται τὸ ἠθικὸ τοῦ Ἕλληνος!
Τὸ ἔχει γράψῃ καὶ ὁ Μεχμὲτ Ἀλῆ Μπιρᾶντ, ἀναφερόμενος στὸν ἐνθουσιασμὸ τῆς Ἐπιστρατεύσεως τοῦ 1974…

Ποιός δέν θυμᾶται τά: «Χούλια σοῦ ἐρχόμαστε»;;;

Αὐτὸ καὶ μόνον ὀφείλουμε νὰ ἐξυψώσουμε!!!

Τρομοκρατεῖ ὁ κάθε ἄλλος λέγοντας πὼς ἐξῆλθαν τὰ τουρκικὰ πλοῖα στὸ Αἰγαῖο…
Ἔ καί;
Ξέρουν ὅτι εἶναι «λοκαρισμένα» ἀπό τίς πυραυλακάτους μας στά «λημέρια» πού εἶναι ἀραγμένες;;;
Θὰ γεμίσουν μὲ παλιοσίδερα τὸ Αἰγαῖον…
Πόσες φορές θά τό πῶ;
Τὸν Τοῦρκο τὸν ὑπολογίζουμε, ἀλλὰ δὲν τὸν φοβόμεθα!!!

Οἱ Νενέκοι εἶναι τὸ πρόβλημα!!!

Ὁ ἄλλος ἀνέλυε, ἐπὶ πόσην ὥρα, ὅτι οἱ Τοῦρκοι θὰ καθελκύσουν ἀεροπλανοφόρο…
Ἔ καί;;
Δέν ἀντιλαμβάνεσθε ὅλοι ὅτι αὐτό τό κάνουν μόνον ἀπό θέμα …prestige;
Δηλαδή σέ τί θά ὠφελήσῃ τούς Τούρκους τό σεργιάνι μέ ἀεροπλανοφόρο στό Αἰγαῖον;;;

Θὰ ὠφελοῦσε μόνον ἐὰν πήγαινε ΝΔ τῆς Πελοπονήσου, ἀπὸ ὅπου θὰ μποροῦσε νὰ κτυπήσῃ στρατηγικοὺς στόχους…
Ἀλλά… Μέχρι νά πάῃ ἐκεῖ;;;
Ξέρετε ί ὡραῖος στόχος εἶναι ἕνα ἀεροπλανοφόρο, πού ἐπί πλέον θά περνᾶ ἀνάμεσα ἀπό συμπλέγματα νήσων καί νησίδων καί βραχονησίδων ἑλληνικῶν;

 

Λοιπόν… Ἀφῆστε τὶς τρίχες…
Ἐδῶ ἐγκατέλειψαν προσωρινὰ τὴν παραγωγὴ τοῦ Altay, τοῦ συγχρόνου ἅρματος μάχης…

 

Ἐντέχνως κάποιοι σπέρνουν πανικὸ καὶ φόβο…
Ἔ, δὲν φοβούμεθα…
Καὶ δὲν φοβούμεθα, διότι «ὅταν ἡ περίστασις συγχωρήσῃ» ναὶ μὲν ὅλα αὐτὰ θὰ ἔχουν κάποιο νόημα, ἀλλὰ τῆς καρδιᾶς τὸ πύρωμα θὰ συνεχίσῃ νὰ εἶναι βάσιμο προτέρημα τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, στὴν Μητροπολιτικὴ Ἑλλάδα καὶ στὴν Κύπρο!!!

 

Ἀπὸ τὴν ἐχθεσινή μας παρουσία, στὸ ὁδόφραγμα τοῦ «Λῆδρα Παλᾶς»!!!

Ἀπάντησίς μου στοὺς «τρομοκράτες δημοσιοκάφρους-παπαγαλάκια»:

 

Νενέκοι δὲν θὰ σᾶς περάσῃ!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

(Visited 118 times, 1 visits today)
Leave a Reply