Γαλλικὴ καὶ ἑλληνικὴ ἐργασιακὴ σύμβασις

Ελλάδα 2017…
Ανταπόκριση από Γαλλία

Με την απόφαση του Αρείου Πάγου όπου «η μη πληρωμή του μισθού δεν αποτελεί βλαπτική μεταβολή της συμβάσεως εργασίας», κάποιος με ρώτησε τι ισχύει στη Γαλλία.

Ευχαρίστως να σας πω τι ισχύει.
Σύμφωνα με το άρθρο L.3242-1 του Εργατικού Νόμου, η μη πληρωμή του μισθού ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ μετά από ένα μήνα:

  • Α. Αποτελεί μονομερή βλαπτική μεταβολή του συμβολαίου εργασίας.
    Ο εργαζόμενος μπορεί όχι μόνο να ζητήσει τον μισθό, αλλά και τόκους, καθώς και επιπλέον αποζημίωση. Στο Εργατικό Δικαστήριο ο εργαζόμενος δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι δεν πληρώθηκε, είναι υποχρέωση του εργοδότη να αποδείξει ότι η πληρωμή έγινε.
  • Β. Η μη πληρωμή μισθού αποτελεί ποινικό αδίκημα.
    Αν μία επιχείρηση δεν μπορεί να πληρώσει τους υπαλλήλους για ένα μήνα, τίθεται υπό πτώχευση. Σε περίπτωση που η επιχείρηση ευρίσκεται υπό πτώχευση, οι εργαζόμενοι είναι οι πρώτοι που παίρνουν αποζημίωση (πριν το κράτος, πριν τις τράπεζες και πριν τους προμηθευτές).

Αυτά. 

Δημήτρης Βέργος

εἰκὼν

(Visited 116 times, 1 visits today)
Leave a Reply