Φυσική, νομοτελειακὴ καταστροφὴ τῆς Εὐρώπης ποὺ ξέραμε

Ἡ ἐπὶ χιλιάδες χρόνια φυλετικὰ ὁμοιογενὴς Εὐρώπη ὑπεχρεώθη, μέσα σὲ λίγες δεκαετίες, νὰ μεταμορφωθῇ πλήρως καὶ νὰ μετατραπῇ σὲ μίαν πολυφυλετικὴ πανσπερμία.

Οἱ σπουδαῖοι Ἄνδρες ποὺ ἐδόμησαν τὸν εὐρωπαϊκὸ πολιτισμὸ προειδοποιοῦν, ἀλλὰ οἱ σύγχρονοι εὐνουχισμένοι Εὐρωπαῖοι, ἐξαμερικανισμένοι καὶ ἀπεκομμένοι ἀπὸ τὶς ῥίζες τους στὴν πλειονότητά τους, δείχνουν νὰ ἐπιδοκιμάζουν μὲ ἑορτὲς καὶ πανηγύρια τὸν σταδιακὸ ἀφανισμό τους.

Εἶναι τέτοια δὲ ἡ συσκότισίς τους (μαλάκυνσις καλλίτερα) ποὺ προτιμοῦν νὰ ἀποκηρύξουν ὡς φασίστα τὸν Ἀριστοτέλη, παρὰ νὰ κατεβοῦν ἀπὸ τὸ ῥὸζ πολυπολιτισμικὸ συννεφάκι τους.

Ἡ σημερινὴ Εὐρώπη θὰ ὑποστῇ τὴν νομοτελειακὴ καταστροφὴ ποὺ τῆς ἀξίζει.

Στασιωτικὸν δὲ καὶ τὸ μὴ ὁμόφυλον!

Σίμος Ἰγνάτιος

(Visited 144 times, 1 visits today)
Leave a Reply