Ξαναπέφτει τό Ἀμύνταιον;

Ξαναπέφτει τὸ Ἀμύνταιον

Ἀνησυχητικὲς εἶναι οἱ ἐνδείξεις ποὺ λαμβάνονται ἀπὸ τὰ πρανῆ τοῦ ὀρυχείου τοῦ Ἀμυνταίου – καὶ μᾶλλον πᾶμε γιὰ δευτέρα κατάῤῥευση…

Νὰ θυμήσουμε ἐδῶ, ὅτι μιλᾶμε γιὰ σχεδὸν κάθετα σκαμμένες πλαγιές, ὕψους 200 μέτρων…
(Γιὰ νὰ ἔχουμε ἕνα μέτρο συγκρίσεως, τὸ ὕψος τῶν πρανῶν τῆς Διώρυγος τῆς Κορίνθου εἶναι μόλις 79 μέτρα)…

Ἡ ζημία ἀπὸ τὴν προηγουμένη κατολίσθησις εἶναι ἀνυπολόγιστος καθώς, πέραν ἀπὸ τοὺς τρεῖς ἐκσκαφεῖς ποὺ κατεπλακώθησαν καὶ ἀχρηστεύθησαν, τὸ μεγάλο πρόβλημα εἶναι ἡ ἀνάμειξις τοῦ ὑποκειμένου λιγνίτου μὲ τὰ ὑπερκείμενα χώματα…
(Ἦταν στραβὸ τὸ κλίμα, -καθὼς ὁ «καθαρός» λιγνίτης περιέχει ἤδη μεγάλα ποσοστὰ ἀδρανῶν- τὸ ἔφαγε κι ὁ γάιδαρος, ἀνακατεύοντάς τον μὲ ἀκόμη περισσότερα χώματα)…

Αὐτὰ τὰ ἑκατομμύρια τόννοι ὑλικοῦ (ποὺ  ἔχουν μετατραπῇ σὲ «μπάζα») εἶναι ἄχρηστα, πλέον, γιὰ ἠλεκτροπαραγωγή…
Ἐὰν διοχετεθοῦν σὲ μίαν συμβαικὴ ἑστία, το μόνον ποὺ θὰ ἐπιτύχουν εἶναι νὰ παράξουν ζεστὴ τέφρα κι ἀτμό.

Θὰ πρότεινα στὴν ΔΕΗ καὶ τὰ ΑΕΙ τῆς χώρας νὰ ξεκινήσουν ἀπὸ τώρα τὴν δουελιά, γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ἐγχωρίου τεχνολογίας, γιὰ ἀξιοποίηση αὐτῆς τῆς, «χῦμα», περιουσίας, μήπως καὶ περιορισθῇ ἡ ζημία.

Μία λύσις ποὺ θὰ πρότεινα εἶναι ἡ ἐπιτόπιος ἀεριοποίησις, γιὰ παραγωγὴ «ἀδυνάμου» ὑποκαταστάτου τοῦ φυσικοῦ ἀερίου – κάτι πιὸ «τζούφιο  ἀκόμη κι ἀπὸ τὸ tοwn gas, ἀλλά, τοὐλάχιστον, ἀξιοποιήσιμο ἀπὸ στροβίλους θερμῆς ἐφεδρείας.

Ἡ ἄλλη λύσις ποὺ μοῦ ἔρχεται στὸ μυαλὸ εἶναι νὰ πᾷν καὶ νὰ στήσουν ἐκεῖ ἕναν περιστρεφόμενο κλίβανο καί, γιὰ τὰ ἐπόμενα πενήντα (50) χρόνια νὰ ἀνακατεύουν τὰ μπάζα μὲ εἰσαγώμενον λιθάνθρακα καὶ τοπικὸ ἀσβεστόλιθο, γιὰ νὰ παράξουν  κλίνγκερ γιὰ τὶς τσιμεντοβιομηχανίες…

Κοντολογίς…
«Μάμησέ τα κι ἄφησέ τα» καὶ κουβέντα νὰ γίνεται…
Ἡ ζημία εἶναι μὴ ἀναστρέψιμος καὶ ἔπεται συνέχεια…

Χοϊδᾶς Διονύσιος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

εἰκὼν

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply