Φάκελλος Κύπρου σημαίνει ἑπτασφράγιστα μυστικά γιὰ τὴν δημοκρατία μας!!!

Οἱ πράκτορες καὶ τὸ «ἄνοιγμα» τοῦ φακέλλου τῆς Κύπρου!!!!

Ὁ Φάκελλος τῆς Κύπρου οὐδέποτε θὰ ἀνοίξῃ, ἐπειδή:

  • στὸν ΑΤΤΙΛΑ 1 -ἐπὶ Χούντας- οἱ Τοῦρκοι κατέλαβαν μόνον τὴν Κέρυνεια
    (καὶ οἱ Χουντικοὶ εἶχαν στείλῃ τοὐλάχιστον ὡς βοήθεια τοὺς Καταδρομεῖς μὲ τὰ Νοράτλας)
  • ἐνῶ ἐπὶ Δημοκρατίας, μὲ πρωθυπουργὸ Καραμανλῆ μὲ τὸν Ἀττίλα 2, κατέλαβαν ὅλην τὴν Βόρειο Κύπρο, καὶ ἡ δημοκρατικὴ Ἑλλὰς δὲν ἔστειλε καμμία βοήθεια…

Τούτων δοθέντων ὅσο κυβερνᾶ τὸ ἴδιο πολιτικὸ σύστημα -καὶ εἶναι τὸ ἴδιο ἀπὸ τὸ 1974– οὐδέποτε κάποιος φάκελλος τῆς Κύπρου θὰ ἀνοίξῃ.

Ὅπως δὲν ἀνοιξε οὔτε ὁ Φάκελλος τῆς δολοφονίας Καποδίστρια ἢ τοῦ «τροχαίου» Παναγούλη, μὲ τὰ «χαμένα» Ἀρχεῖα τοῦ ΕΑΤ-ΕΣΑ…

Διαμαντῆς Κούτουλας

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Λουκᾶς Σταύρου.
Ἥρως τῆς ΕΟΚΑ ὁδηγεῖται στὸν δρόμο πρὸς τὴν ἀγχόνη.

Πανορμίτης Σπανὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply