Ἱπποδρομία Δουρείων Ἵππων

Νὰ ποῦμε μίαν ἀλήθεια, ποὺ ξέρουν οἱ παροικοῦντες τὴν Ἱερουσαλήμ: ἡ Δικαιοσύνη εἶναι βιλαέτι τῆς ΝΔ, ὅπως ὁ συνδικαλισμὸς τοῦ Σύριζα. Ἐξοργίζομαι νὰ ἀκούω στὰ κανάλια τὰ περί: στυγνῆς δικτατορίας τοῦ Σύριζα· μὴ ἀνεξαρτησίας τῆς δικαιοσύνης, λόγῳ τῆς ἄκομψης μετακινήσεως τῆς Θάνου στὸ Μαξίμου· συνταγματικῆς ἐκτροπῆς, λόγῳ τῶν βλακωδῶν τηλεφωνημάτων τοῦ Καμμένου· καὶ ἄλλα ἠχηρὰ παρόμοια. Δυστυχῶς αὐτὴ εἶναι ἡ ποιότητα τῆς πολιτικῆς συζητήσεως, τῆς ὁποίας τὴν ἀτζέντα —μὴν ξεχνᾶμε— θέτουν πάντοτε ἡ ἀντιπολίτευσις καὶ τὰ ΜΜΕ, γιατὶ ἡ ἑκάστοτε συμπολίτευσις εἶναι πάντοτε βολεμένη. Τάχατες νοιάζονται γιὰ τὴν δημοκρατία: Ποιοί; Τὰ ἰδιωτικὰ ΜΜΕ! Μερικὲς φορὲς ἐκπλήσσομαι ἀπὸ τὸν τεράστιο βαθμὸ ἀφελείας ποὺ προϋποθέτει ἡ σύγχρονος ἐπικοινωνιά.

Στὸν τομέα τῆς Δικαιοσύνης, ξέρουμε πὼς στὴν πραγματικότητα ἔχουμε μίαν πάλη συμφερόντων μεταμφιεσμένη σὲ ἀγῶνα ἀρχῶν: μία ἱπποδρομία Δουρείων Ἵππων. Ὁ «Ὀδυσσεύς» τῆς ΝΔ εἶναι γνωστὸ πὼς εἶναι ὁ Χαράλαμπος Ἀθανασίου. Ὁ Σύριζα θέλει —καὶ καλὰ κάνει, δὲν εἶναι ἀφελής— τὰ δικά τοῦ ἐρείσματα στὴν δικαιοσύνη — ἐλλείψει ὅμως στελεχῶν καὶ πείρας ἔκανε μεταγραφὴ ἕναν δεξιὸ ἐπίδοξο «Ὀδυσσέα», τὸν Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, νῦν ἀναπληρωτὴ ὑπουργὸ Δικαιοσύνης.
Φυσικὰ αὐτὸς ὁ ἀγῶνας γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς «ἀνεξαρτήτου» δικαιοσύνης δὲν συμβαίνει μόνον στὴν Ἑλλάδα. Στὶς ΗΠΑ, στὸ Ἀνώτατο Ὁμοσπονδιακὸ Δικαστήριο ὑπάρχουν: πέντε (5) Ῥεπουμπλικανοὶ καὶ τέσσερις (4) Δημοκρατικοὶ (γιὰ αὐτὸ πρόσφατα ἄλλωστε κατέστη δυνατὴ ἡ ἀνακήρυξις τῆς ἀντισυνταγματικότητος τοῦ διαβοήτου «hate speech»).
Στὴν Ἑλλάδα κρυβόμαστε καὶ παίζουμε τοὺς ἀντικειμενικοὺς καὶ ἀνιδιοτελεῖς, ἔτσι ἡ ἀνισοῤῥοπία μεταξὺ Σύριζα καὶ ΝΔ εἶναι παρὰ πολὺ μεγάλη.
Γιὰ ὅσους ἐκπλήσσονται, ἡ ἀνεξαρτησία τῆς δικαιοσύνης στὰ νομικὰ εἶναι σὰν τὸν ὁρισμὸ τῆς εὐθείας στὴν Γεωμετρία. Δὲν μπορεὶ νὰ ὑπάρξῃ εὐθεῖα στὸν πραγματικὸ κόσμο, μόνον εὐθύγραμμα τμήματα. Ἔτσι καὶ στὴν δικαιοσύνη, σὲ καμμιὰ χώρα τοῦ κόσμου ἡ δικαιοσύνη δὲν εἶναι πραγματικὰ ἀνεξάρτητη.

Τὸ τὶ κατάφεραν οἱ γαλαζοπράσινοι «κουμπάροι», ποὺ σήμερα κόπτονται γιὰ ἀνεξαρτησίες καὶ ἐκτροπές, ὅταν ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς τοὺς ἐμπιστευόταν μὲ 85%, πιστοποιεῖται καὶ ἀπὸ τὸν Διεθνὴ Ὀργανισμὸ Δικαιοσύνης: Τὴν 22α θέση κατέχει ἡ χώρα μεταξὺ τῶν 24 τοῦ λεγομένου ἀνεπτυγμένου κόσμου καὶ τὴν 41η μεταξὺ τῶν 113 κρατῶν ποὺ ἀξιολογοῦνται. Γιὰ νὰ μὴν μιλήσουμε γιὰ τὴν ταχύτητα ἀπονομῆς τῆς δικαιοσύνης, ποὺ εἴμαστε μαζὺ μὲ τοὺς Ἀφγανούς: χρειάζονται 1.580 ἡμέρες (4,5 χρόνια) γιὰ νὰ ἐκδοθῇ μία ἀπόφασις καὶ οὐδεὶς σοβαρὸς ἐπενδυτὴς (ξένος ἢ Ἕλλην) θέλει νὰ μπλέξῃ μὲ κάτι τέτοιο. Ἂς μὴν μιλήσουμε ἐπίσης γιὰ τὶς κατάπτυστες ἀποφάσεις τῆς Δικαιοσύνης γιὰ SIEMENS, Χριστοφοράκο, Βατοπέδι καὶ ὄχι μόνον.

Τὰ περισσότερα καὶ σοβαρότερα προβλήματα στὴν Δικαιοσύνη δεν εἶναι νομικά, ἀλλὰ ἁπλοῦ management.

Ζιαμπάρας Δημήτριος 

εἰκόνα

(Visited 98 times, 1 visits today)
Leave a Reply