Ὑποστηρικτὲς ἑλληνο-ῥωσσικῆς φιλίας (καὶ ἄλλα παραμύθια…!!!)

Γιὰ τοὺς «φίλους τῆς Ἑλληνορωσσικῆς» φιλίας.

Ἢ εἴδησις  ὅτι ὑπεγράφη τελικῶς ἢ συμφωνία πωλήσεως ῥωσσικῶν πυραύλων S – 400 στὴν Τουρκία, ἀνατρέπει σὲ δραματικὸ βαθμὸ τὴν ἰσοῤῥοπία δυνάμεων στὸ Αἰγαῖον.

Ἔρχεται στὴν μνήμη μας ἡ στάσις τῆς Τσαρικῆς Ῥωσσίας μὲ τὸ Ὀρλωφικά, καθὼς καὶ ἡ στάσις τῶν Μπολσεβίκων στὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή. 

Καὶ στὶς τρεῖς περιπτώσεις οἱ Ἕλληνες ἐπροδόθησαν μὲ τὸν πιὸ ἄσκημο τρόπο, ἀπὸ τὸ ξανθὸ καὶ χριστιανικὸ γένος τοῦ Βοῤῥέως. 

Γουμάτης Κώστας

(Visited 112 times, 1 visits today)
Leave a Reply