Ἰρὰν ἐπισήμως στὸ στόχαστρον!!!

Ἑτοιμάζεται νὰ ἀντισταθῇ τὸ Ἰρὰν στὶς προκλήσεις τῶν Η.Π.Α. καὶ τοῦ ἀσταθοῦς προέδρου των.

πηγὴ

πηγὴ

Οἱ  ἐξελίξεις τρέχουν…

Μέσῳ τῶν Κούρδων (ἑβραίων καὶ Ἀμερικανῶν στὴν πραγματικότητα) λοιπὸν θὰ ξεκινήσουν τὸν πόλεμο στὸ Ἰράν!!!
Οἱ Κοῦρδοι φυσικὰ εἶναι ἐξοπλισμένοι κι ἐκπαιδευμένοι ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς Δύσεως…!!!
Τὰ γεγονότα ἐπιταχύνονται….

πηγὴ

πηγὴ

Ἀ.Ἑ.

(Visited 77 times, 1 visits today)
Leave a Reply