Βουνὰ σκουπιδιῶν πρὸς …ἐκκαθάρισιν!!!

Θέλω νὰ εὐχαριστήσω δημοσίως τὰ στρατεύματα κατοχῆς στὴν χώρα μου καὶ νὰ τοὺς παρακαλέως νὰ συνεχίσουν τὸν ἀγῶνα τους μέχρις ὅτου ἁπαλλοτριωθοῦν ὅλα αὐτὰ τὰ σκουπίδια ποὺ περιέχει ὁ κάδος τοῦ video…

Χάρης Καφετζόπουλος

(Visited 101 times, 1 visits today)
Leave a Reply