Ἱερὰ (ἀδελφά) Ἀμφιπόλεως καὶ Σαγαλάσσου

ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΣΑΓΑΛΑΣΣΟΣ

Είναι μεγάλο κρίμα, που το μνημείο της Αμφιπόλεως καταχώθηκε νωρίς (41 π. Χ.). Σε διαφορετική περίπτωση, θα υπήρχε σε πολλά αυτοκρατορικά νομίσματα των Ρωμαίων. Παράδειγμα αποτελεί το ιερό στην Σαγάλασσο της Πισιδίας (εικόνα), που απεικονίσθηκε σε νομίσματα (1).

Μια σειρά από συμπτώσεις, φανερώνουν ότι τα ιερά των δυο πόλεων ήταν αδέλφια. Την μοναδική απεικόνιση των 7 πλανητών, που υπάρχει σε νόμισμα (2) του ιερού της Αμφιπόλεως και που μαρτυρά κέντρο ηλιολατρίας εκεί, υπάρχει σε μικρογραφία επάνω στον βωμό του νομίσματος από την Σαγάλασσο (1). Μας προϊδεάζει βέβαια σε άλλο νόμισμα (3), το δηλωτικό των μεγάλων θεών Θ, με τις ακτίνες του ηλίου ολόγυρα. Το εντυπωσιακό όμως είναι ο κοινός νομισματικός τύπος με τον Δία των δυο πόλεων (4,5), όπου δυο αιγοειδή αναμετρώνται. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι, ότι οι δυο πόλεις ήταν πρώτες. ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΠΡΩΤΗ η Αμφίπολις και όπως αναγράφεται στο νόμισμα (1), ΠΙΣΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗ η Σαγάλασσος.

Πέρα από αυτά όμως, το ιερό στην Σαγάλασσο είναι τόσο καλά διατηρημένο, που αποτελεί άριστο δείγμα δομής τέτοιου είδους ιερών. Αξιοπρόσεκτο επίσης είναι ότι, όπως η Κασταλία πηγή διαρρέει το ιερό των Δελφών, έτσι και εκεί το ιερό στην Σαγάλασσο (εικόνα), διαρρέετε από την δική του πηγή.

Στο βίντεο υπάρχουν υπέροχα πλάνα.

 

Τσίντσιφος Ἀστέριος

ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΣΑΓΑΛΑΣΣΟΣ

Είναι μεγάλο κρίμα, που το μνημείο της Αμφιπόλεως καταχώθηκε νωρίς (41 π. Χ.). Σε διαφορετική περίπτωση, θα υπήρχε σε πολλά αυτοκρατορικά νομίσματα των Ρωμαίων. Παράδειγμα αποτελεί το ιερό στην Σαγάλασσο της Πισιδίας (εικόνα), που απεικονίσθηκε σε νομίσματα (1).

Μια σειρά από συμπτώσεις, φανερώνουν ότι τα ιερά των δυο πόλεων ήταν αδέλφια. Την μοναδική απεικόνιση των 7 πλανητών, που υπάρχει σε νόμισμα (2) του ιερού της Αμφιπόλεως και που μαρτυρά κέντρο ηλιολατρίας εκεί, υπάρχει σε μικρογραφία επάνω στον βωμό του νομίσματος από την Σαγάλασσο (1). Μας προϊδεάζει βέβαια σε άλλο νόμισμα (3), το δηλωτικό των μεγάλων θεών Θ, με τις ακτίνες του ηλίου ολόγυρα. Το εντυπωσιακό όμως είναι ο κοινός νομισματικός τύπος με τον Δία των δυο πόλεων (4,5), όπου δυο αιγοειδή αναμετρώνται. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι, ότι οι δυο πόλεις ήταν πρώτες. ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΠΡΩΤΗ η Αμφίπολις και όπως αναγράφεται στο νόμισμα (1), ΠΙΣΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗ η Σαγάλασσος.

Πέρα από αυτά όμως, το ιερό στην Σαγάλασσο είναι τόσο καλά διατηρημένο, που αποτελεί άριστο δείγμα δομής τέτοιου είδους ιερών. Αξιοπρόσεκτο επίσης είναι ότι, όπως η Κασταλία πηγή διαρρέει το ιερό των Δελφών, έτσι και εκεί το ιερό στην Σαγάλασσο (εικόνα), διαρρέετε από την δική του πηγή.

Στο βίντεο υπάρχουν υπέροχα πλάνα.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 72 times, 1 visits today)
Leave a Reply