Χρησιμότης (ἢ ὄχι) τῶν παρελάσεων καὶ σχέσις αὐτῶν μὲ τὴν …ἀριστεία!!!

Τὰ ἔχουμε ξαναπῇ, ἀλλὰ ὁρισμένοι εἶστε ἀνεπίδεκτοι μαθήσεως καὶ ἡ ἐπανάληψις, ὡς γνωστόν, εἶναι μήτηρ μαθήσεως.

Σὰν ἀρχή, ἀνεξαρτήτως τοῦ τὶ ὑποστηρίζουν οἱ διάφοροι κάπωστέτοιοι… ἡ ἐκκλησία, ὁ στρατὸς καὶ τὰ μπουρδέλα εἶναι τὰ παλαιότερα μαγαζιά, τὰ ῥίτσουαλ, τὰ τυπικὰ καὶ οὕτω καθεξῆς, ποὺ χρησιμοποιοῦν. Εἶναι οἱ κωδικοποιημένοι νόμοι χιλιάδων ἐτῶν παρατηρήσεως καὶ ἐφαρμογῆς.

Πᾶμε λοιπὸν στὸ θέμα παρέλασις…

Ἡ παρέλασις δὲν γίνεται γιὰ τὸν συμμετέχοντα.
Ἡ παρέλασις γίνεται γιὰ τὴν ἀνύψωση τοῦ ἠθικοῦ τῶν θεατῶν.

Παρουσιάζεις λοιπὸν τὴν νεολαία σου, στρατευμένη καὶ μαθητιῶσα καὶ περνᾶς τὸ μήνυμα στὴν κοινωνία, ὅτι ἡ νέα γενεὰ εἶναι ἀξία καὶ δυνατή.
Μία ἐπίδειξις δυναμισμοῦ καὶ νειάτων εἶναι ἡ παρέλασις.
Γι’ αὐτὸ τὴν χρησιμοποιοῦν ὅλες οἱ κοινωνίες τοῦ κόσμου, πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, ὅπως ἡ Γερμανία (γιὰ τοὺς γνωστοὺς λόγους) καὶ οἱ σκανδιναβικὲς χῶρες, γιατὶ ἔχουν πάρῃ τὸν δρόμο τῆς παρακμῆς.

Προχωρᾶμε παρακάτω…

Θαυμάσαμε τὴν στρατιωτικὴ παρέλαση τῆς 14ης Ἰουλίου, ὅπου ὁ ἐκφυλισμένος Μακρόν εἶχε καλέσῃ τὸν Ντάντυ γιὰ νὰ τὸν ἐντυπωσιάσῃ.

Πουθενὰ ἄλλου στὸν μοντέρνο κόσμο, τὰ νειάτα καὶ ἡ ὀμορφιὰ δὲν εἰδωλοποιῶνται τόσο, ὅσο στὶς ΗΠΑ.

Οἱ παρελάσεις τους εἶναι παρελάσεις σφρίγους καὶ ὀμορφιᾶς, ἀπὸ τὶς πανέμορφες cheerleaders, ἔως τοὺς παῖκτες τοῦ football. Τὴν 4η Ἰουλίου παρελαύνει ἡ εὐπαρουσίαστος νεολαία.

Ἡ δασκαλίστικη Καλαμαραδικὴ νοοτροπία νὰ παρελαύνῃ μὲ τὴν σημαία, ὁ φύτουλας τοῦ σχολείου, συνήθως σπυριάρης, ἄσχημος καὶ κομπλεξικός, εἶναι πρωτοφανὴς καὶ μόνον σὲ κοινωνίες δῆθεν ἀριστείας μποροῦν νὰ γίνουν αὐτὰ τὰ πράγματα.

Φύτουλά μου… Ἡ ζωὴ σὲ περιμένει γιὰ νὰ γίνῃς διδάκτωρ, νὰ ἀνακαλύψῃς τὸ φάρμακο γιὰ τὴν στύση, τὸ διαστημόπλοιο μὲ ταχύτητες 10 worp, νὰ τὸ πιλοτάρουν ὡραία παιδιά.

Μεταῤῥύθμισις λοιπὸν ἀπαιτεῖται, σὲ ὅλους τοὺς κλάδους τῆς ἐκπαιδεύσεως, ἀλλὰ στὸ συγκεκριμένο θέμα ἡ ψυχὴ ἀνατάσσεται βλέποντας ἕναν ὡραῖο νεαρὸ ἢ μίαν λαμπάδα νεαρή…
Καὶ λές… 
Ὡραία γενεά, παλληκάρια θὰ διαιωνίσουν τὸ εἶδος ….

Τὸν φύτουλα θὰ τὸν τιμήσῃ ἡ σουηδικὴ ἀκαδημία. Δὲν χρειάζεται νὰ πάρῃ καὶ τὴν σημαία.

Τὰ περὶ κληρώσεως κλπ εἶναι κομμουνιστικὲς παπαριὲς καὶ τὰ περὶ ἀριστείας εἶναι ποταμίσιες @ρχιδιές, ποὺ ὑποστηρίζουν οἱ καπωστέτοιοι ποὺ εἶναι μὲ τὴν ἀριστεία καὶ μετονκυργιάκο.

Μαλαμούλης Δημήτριος

εἰκόνα

(Visited 117 times, 1 visits today)




Leave a Reply