Ἰδιαίτερα …διπλώματα!!!

 
Δίπλωμα; Πτυχίο;
Δὲν γνωρίζω ἀκριβῶς, κάτι ἀπὸ τὰ δύο..

Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀνύπαρκτο πανεπιστήμιο-ἀπάτη, τὸ ὁποῖο δῆθεν ἑδρεύει στὴν Ἑλβετία καὶ ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα. Ὅμως ἐκεῖ μὲ τὴν ὀνομασία «ALPINΕ» ὑπάρχει κάποιο Λύκειο καὶ σὲ σχετικὴ ἐρώτησι κάποιου γνωστοῦ πρὸς τὴν Ἑλβετικὴ πρεσβεία ἐλήφθη ἀρνητικὴ ἀπάντησις γιὰ τὴν ἐγκυρότητά του.
Ἐπίσης ὑπάρχει μὲ τὴν ἴδια ὀνομασία Σχολὴ τουριστικῶν ἐπαγγελμάτων…
Στὴν περίπτωσι ποὺ θίγω πρόκειται γιὰ μία ἀπάτη, στὴν ὁποίαν πρωταγωνιστικὸ ῥόλο ἔπαιζε -δὲν ξέρω ἐὰν ἀσχολῆται ἀκόμη- ἕνας ἀποσχηματισμένος παπᾶς τοῦ Πατριαρχείου Άλεξανδρείας μέ.. ἰδιαιτερόητες (μιλᾶμε γιὰ «ξεφωνημένο») καὶ μασῶνος, ποὺ ἔχει μοιράσῃ πτυχία καὶ καθηγητικοὺς τίτλους, μὲ τὸ ἀζημίωτο φυσικά, σὲ πολλούς.. Μεταξὺ αὐτῶν περιλαμβάνονται: γνωστὸς πολιτικὸς καὶ ἡ σύζυγός του, σὲ γραφεῖο τοῦ ὁποίου μπαινόβγαινε ἡ ἐν λόγῳ .. πρώην «παπαδιά» καὶ ἐπετίθετο ἐρωτικὰ σὲ ὅποιον ἄνδρα τῆς ἄρεσε!!!.
Ἂν βγῆ τὸ θέμα μὲ τὴν σύζυγο τοῦ ἐν λόγῳ πολιτικοῦ, θὰ πέσῃ ὄντως πολὺ γέλιο!
Στὴν φωτογραφία ἀπεικονίζεται τὸ πτυχίο κάποιου φιλολογίζοντος , ἀντιπάλου κάποιας ἄλλης ..φιλολόγου, ποὺ κι αὐτὴ ἔχει τέτοιο πτυχίο!
(Visited 133 times, 1 visits today)
Leave a Reply