Γνωρίζοντας τὸν νέο ἀρχηγὸ ΓΕΕΦ

Ποιός εἶναι ὁ νέος ἀρχηγός ΓΕΕΦ;

Ἀπὸ τὰ βιογραφικά του στοιχεῖα:

Ο Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου 1959, στο Πουρνάρι του Δομοκού.
Εισήλθε στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1977 και αποφοίτησε με την Τάξη του 1981 της Σχολής, ορκισθείς ως Ανθυπολοχαγός Πεζικού.
Έχει παρακολουθήσει το Σχολείο Βασικής και Προκεχωρημένης Εκπαιδεύσεως της Σχολής Πεζικού, το Σχολείο Αξιωματικών Στρατιωτικής Αστυνομίας της Ελλάδος και των ΗΠΑ, το Διακλαδικό Σχολείο Ηλεκτρονικού Πολέμου και το Σχολείο Στρατηγικών Πληροφοριών. Επίσης, παρακολούθησε το Σχολείο Εκπαιδευτών Στρατού των ΗΠΑ, καθώς και Σχολεία Αξιωματικών του ΝΑΤΟ στο Oberammergau Γερμανία.
Είναι πιστοποιημένος Επιθεωρητής Συνθήκης CFE, ενώ έχει αποφοιτήσει από την Ανωτάτη Σχολή Πολέμου, από την Σχολή Εθνικής Αμύνης.
Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Στρατηγικών και Διπλωματικών Σπουδών και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το Σχολείο Βασικής Εκπαιδεύσεως Αλεξιπτωτιστών (ΣΒΕΑ) στατικού ιμάντος.

Έχει υπηρετήσει στις ακόλουθές μονάδες και υπηρεσίες:

 • Από 3 Μαρτίου 2016 μέχρι 19 Ιανουαρίου 2017: Διοικητής 1ης Στρατιάς
 • Από 8 Μαρτίου 2014 μέχρι 3 Μαρτίου 2016: Διοικητής Γ’ Σώματος Στρατού/NATO Rapid Deployable Corps-Greece 
 • 2013 – 2014 Επιτελάρχης NATO Rapid Deployable Corps-Greece. 
 • 2012 – 2013 Διοικητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων 
 • 2011 – 2012 Διοικητής 31 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού. 
 • 2009 – 2011 Διευθυντής Διευθύνσεως Δόγματος ΓΕΣ. 
 • 2006 – 2009 Ακόλουθος Αμύνης στην Πρεσβεία Ελλάδος στην Ουάσιγκτον, ΗΠΑ. 
 • 2003 – 2006 Συντονιστής Επιτελικού Γραφείου Διοικητής Μέριμνας (G4) του NRDC-GR, Διευθυντής Επιτελικού Γραφείου Διοικητού Γ’ ΣΣ, Στρατιωτικός Υπασπιστής. 
 • 2000 – 2003 Τμηματάρχης Τμήματος Προγραμματισμού & Υποστηρίξεως Διοικητικής Μέριμνας και Υποδιευθυντής Επιτελικού Γραφείου Επιχειρήσεων Διοικητικής Μέριμνας (J4 Division), στο NATO Headquarters AFSOUTH Νάπολη, Ιταλία. 
 • 1999 – 2000 Επιτελής ΓΕΕΘΑ • 1997 – 1999 Διοικητής 566 Μηχανοκινήτου Τάγματος Πεζικού. 
 • 1996 – 1997 Υποδιοικητής 566 Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού. 
 • 1995 – 1996 Σπουδαστής Ανωτάτης Σχολής Πολέμου. 
 • 1992 – 1995 Επιτελής 2ου – 3ου ΕΓ της 98 ΑΔΤΕ. 
 • 1989 – 1992 Διευθυντής 3ου Γραφείου ΚΕΣΑ.
 • 1987 – 1989 Διοικητής Λόχου 640 Τάγματος Πεζικού. 
 • 1985 – 1987 Διοικητής Λόχου, Διευθυντής 3ου Γραφείου 2ου ΤΠΖ. 
 • 1983 – 1985 Διμοιρίτης, Διοικητής Λόχου 534 Τάγματος Πεζικού. 
 • 1982 – 1983 Διμοιρίτης Κέντρου Βασικής Εκπαιδεύσεως Πεζικού. 
 • 1981 – 1982 Εκπαιδευόμενος στην Σχολή Πεζικού – Κέντρου Εκπαιδεύσεως Ανορθοδόξου Πολέμου. 
 • 1977 – 1981 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.

Είναι έγγαμος με μία κόρη και ένας γιό.

Ἐπειδὴ συζητᾶμε γιὰ ἕναν ἀνώτατο Ἀξιωματικὸ ποὺ ἐπὶ πλέον εἶναι καὶ ἀπὸ τοὺς κορυφαίους στὸν τομέα του, καλὸ εἶναι νὰ τὸν γνωρίζουμε καὶ νὰ τοῦ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη, διότι καὶ τὸν ῥόλο του γνωρίζει καὶ ἔχει ἐνσυναίσθηση τῆς θέσεώς του ἀλλὰ καὶ τῶν εὐθυνῶν ποὺ πηγάζουν ἀπὸ αὐτήν.

Τὸν τιμῶ καὶ τῶν θεωρῶ ἱκανότατο Ἀξιωματικό.
Κι ὅλα αὐτὰ γιατὶ ὅταν πρὸ καιροῦ καὶ ἀπὸ τὴν συζήτηση μαζύ του στὸ Μηχανικὸ (στὸ ΒΜΗ), κατάλαβα πολὺ καλὰ πὼς ὁ
Ἀρχιστράτηγος Λεοντάρης γνωρίζει τὸν ῥόλο του πολὺ καλὰ καὶ τὸν ἀντιμετωπίζει μὲ μεγάλη σοβαρότητα.  Εἶναι συνειδητοποιημένος καὶ γιὰ τὴν ἀποστολή του, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς δυσκολίες της.

Νὰ μοῦ τὸ θυμηθεῖτε… Ὁ Λεοντάρης θὰ ἀφήσῃ πίσω του ἔργο…!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Σημείωσις

Ὁ Ἀρχιστράτηγος Λεοντάρης ἔλαβε, ὡς Ἀρχηγὸς ΓΕΕΦ (ὅπως καὶ ἄλλοι φυσικὰ ἀξιωματικοὶ καὶ φορεῖς), ἀντίγραφα τῶν βιβλίων μου καὶ μοῦ ἀπήντησε προσωπικῶς μὲ εὐχαριστίες.

Τὸν εὐχαριστῶ δημοσίως γιὰ τὴν ἐπιστολή του μὰ κυρίως περισσότερο ἀπὸ ὅλα γιατὶ πιστεύω πὼς ἡ Ἱστορία εἶναι βασικὸς πυλὼν γνώσεως γιὰ ἕναν Ἀξιωματικό. Κι ὁ Ἀρχιστράτηγος Λεοντάρης γνωρίζει Ἱστορία.

 

(Visited 137 times, 1 visits today)
Leave a Reply