Προτάσεις γιὰ …πάτους!!!

Ἡ Ἄννα Δρούζα καὶ τὸ μπορῶ τελεία τζῆ ἄρ ἀναρωτῶνται ἂν μπορῇς νὰ βάλῃς σφῆνες στὸν πάτο σου.

Ὅλο τὸ ἀπόσταγμα γνώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους σὲ μίαν ἀνάρτηση. 

Φρέρης Κωνσταντῖνος

(Visited 363 times, 1 visits today)
Leave a Reply