Θέατρο τῆς ντροπῆς

Τὸ θέατρον τῆς  ντροπῆς

Γιὰ νὰ μὴν τρελλαθοῦμε τελείως, πρέπει ὅλα τὰ πράγματα νὰ λέγονται.
Ὑποτίθεται ὅτι αὐτὴ ἡ ἀλάνα (1) εἶναι τὸ θέατρο τῆς πρωτευούσης τῶν Μακεδόνων!

 

Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ἐπὶ τοῦ παρόντος τι εἶναι αὐτὸ τὸ πρᾶγμα στὴν Βεργίνα. Ὅμως μᾶς ἐνδιαφέρει τὸ τὶ δὲν εἶναι. Δὲν εἶναι θέατρο μὲ τὴν σωστὴ ἔννοια τοῦ ὅρου. Δὲν ἀνταποκρίνεται σὲ ὁποιανδήποτε προδιαγραφὴ καί, δόξα τῷ θεῷ, ἔχουμε ἑκατοντάδες θέατρα τῆς ἀρχαιότητος πρὸς σύγκριση. Ἀκόμη καὶ ἡ σύγκρισις μὲ τὸ θέατρο τῆς Μίεζας (2), θὰ ἦταν βλασφημία. Ἂν καὶ στὴν περίπτωσή μας, τὸ μικρὸ ἢ μεγάλο ἔχει τὴν σημασία του, στὴν Βεργίνα τὸ θέμα εἶναι ἄλλο. Κάποιος ἢ κάποια ἀπὸ ἐκεῖ, πρέπει νὰ ἀποδείξῃ πρῶτα ὅτι πρόκειται γιὰ θέατρο!!! Πρέπει ἀκόμη νὰ ἀποδείξῃ, μιᾶς καὶ τὸ ἀναφέραμε, μὲ ποιοὺς ἄλλους τάφους σὰν συγκριτικὸ παράγοντα, χαρεκτηρίσθη ὁ τάφος ἐκεῖ πλούσιος καὶ βασιλικός. Μόνος τοῦ ὁ Ὠνάσης στὸν πλανήτη, δὲν θὰ ἦταν οὔτε φτωχὸς οὔτε πλούσιος.
Ἐλπίζω ἐκεῖ στὴν Βεργίνα νὰ καταλαβαίνετε τὸν συσχετισμό. Ἀκριβῶς τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ δῆθεν ἀνάκτορα τοῦ Φιλίππου, ἐκεῖ παραπάνω ἀπὸ τὸ θεατράκι.

Οἱ κατὰ παραγγελίαν πρωτεύουσες ἔχουν δυσκολίες γιὰ νὰ καθιερωθοῦν, ἐκτὸς καὶ ἐὰν γυρίζουμε ταινία. Σὲ ταινία καὶ ἡ Νιγρίτα, ἀπὸ ὅπου κατάγομαι, γίνεται κάλλιστα πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ταινία τῆς Βεργίνας ὅμως παρετράβηξε καὶ ὁ κόσμος νύσταξε.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 135 times, 1 visits today)
Leave a Reply