Γερμανικὸς νεοναζισμὸς κι ἄλλα …μπαρμπούτσαλα!!!

Τὸ ὅ,τι ἡ νέα «ἐκλεκτή» (καὶ φερομένη ὡς) νεοναζί, μαζὺ μὲ τὸ ὅ,τι εἶναι καὶ τραπεζίτης, σὺν τοῦ ὅ,τι ἔχει κάνει πράξιν τὰ ὅσα ἠ ἀτζέντα τῆς νέας τάξεως προωθεῖ, εἶναι κοινῶς γνωστὸ πλέον.

πηγὴ

Ἠ ἴδια, λέει, ἐναντιώνεται στὰ τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος.

Στρατιὲς ἀνέργων ἀλλὰ προηγεῖται ἡ …ἀτζέντα!!!

Ἡ ζωή της ὅλη ὅμως εἶναι ἡ ἀπόλυτος ἔκφρασις τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος.

πηγὴ

εἰκόνα

Κοινῶς;
Ἕνας ἀχταρμὰς εἶναι ὅλοι τους. «Ἀριστεροί», «Κεντρῶοι», «Δεξιοί» φοροῦν τὸ εἰδικὸ κοστοῦμι καὶ προσφέρουν …«λύσεις» γιὰ τὴν πάρτη τους καὶ μόνον.
Ἰδιαιτέρως δὲ γιὰ τὴν Γερμανία… Τὸ κορίτσι (;;;) εἶναι ἐκπρόσωπος τῶν τοκογλύφων, ὑποστηρικτὴς τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης,
ἀλλὰ δίχως τὶς χῶρες τοῦ Νότου, γιὰ νὰ μπορῇ ἡ Γερμανία (γιὰ τὴν ὥρα) νὰ γιγαντώνεται, ἀγαπᾶ (κομματικῶς πάντα) τοὺς …«περιουσίους», εἶναι μὲν ὑπὲρ τῆς κλασσικῆς οἰκογενείας (λέει) ἀλλὰ ἔχει μίαν παρὰ φύσιν …«οἰκογένεια», φιλοξενεῖ «Συρίους» στὴν ἐξοχική/δευτέρα της κατοικία ἀλλὰ αὐτοὶ δὲν εἶναι …μετανάστες, εἶναι ὑπὲρ τῆς Εὐρώπης τῶν …δικῶν τους λαῶν καί…
…κατά τά ἄλλα; Στό σπίτι ὅλοι καλά;

Ἔχω πολλὲς φορὲς τονίσῃ πὼς ἡ «ἡνωμένη» ἑβραιώπη εἶναι ἕνα μεγάλος δοκιμαστικὸς σωλήν, ποὺ ἐντός του, εἰδικῶς αὐτὴν τὴν περίοδο, τὰ πειράματα εἶναι ἐν πλήρῃ ἐξελίξει. Πῶς θά μποροῦσε λοιπόν νά …«ξεφύγῃ» κάτι στόν γερμανικό κομματισμό; Κι ἐπὶ πλέον… Πῶς θά μπορέσουμε νά περάσουμε στήν νέα ἐκείνην περίοδο, πού θά «δικαιολογηθοῦν» ὄλα τά ἐγκλήματα, θά θεωρηθοῦν ἀναγκαῖοι οἱ ἐπερχόμενοι πόλεμοι καί οἱ γενοκτονίες θά εἶναι …παράπλευες ἀπώλειες;

Δὲν ὑπάρχει δεξιὰ κι ἀριστερὰ λοιπὸν σὲ ὁποιανδήποτε χώρα τῆς ἡνωμένης ἑβραιώπης μας, ἀλλὰ πολλὲς ὅψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος. Ὅλα αὐτὰ τὰ κομματικὰ μορφώματα εἶναι πρωτίστως σοσιαλιστικὰ καὶ τελικῶς μισανθρωπιστικά. Μισοῦν τὴν ἀριστεία καὶ προβάλλουν τὰ σκουπίδια τους ὡς «ἐθνικὲς λύσεις». Ὁμογενοποιοῦν τὴν ἀνθρωπότητα καὶ ἐπιβάλλουν νέο «ἀντιτρομοκρατικό» νομικὸ καθεστώς, μὲ πρόσχημα τὴν «ἀσφάλειά μας» καί, φυσικά, ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, μέσα ἀπὸ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς πολυπολιτισμικότητες, μᾶς ὀδηγοῦν στὴν δημιουργία τοῦ νέου ἀνθρωπίνου εἴδους, ποὺ δὲν θὰ συνιστᾶ κίνδυνο γιὰ τοὺς κατσαπλιάδες τοῦ πλανήτου.

Ὅσο λοιπὸν κάποιοι θὰ βλέπουν ἀνόδους ἀκροδεξιᾶς καὶ ἄλλα μπαρμπούτσαλα, ἰδίως εἰς τὰς ἑβραιώπας μας, καλὸ εἶναι νὰ κυττοῦν λίγο παρὰ πίσω, γιὰ νὰ διακρίνουν, τοὐλάχιστον, τὸ σοσιαλιστΡηκό τους προγραμματάκι, τὴν «ἄλλην ὁπτική» τοῦ ἰδίου προγράμματος καὶ φυσικὰ τὸν ἔλεγχο καί, τελικῶς, τὴν ἐξάλειψιν κάθε φωνῆς ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ τοὺς ἀνακόψῃ τὰ ὑβριστικά τους σχέδια.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Αὐτὸ τώρα, τὸ ὅ,τι συναντᾶται σὲ οἰκογένειες «περιουσίων» τῶν Η.Π.Α. τὸ ὄνομα Weidel φαντάζομαι πὼς εἶναι σύμπτωσις. Ἔ; 

πηγὴ

Δὲν ὑπάρχουν ἀγαπητοί μου διλήμματα διχασμοῦ. Τοὐλάχιστον ὄχι γιὰ τοὺς στοιχειωδῶς σκεπτομένους. Ὑπάρχει ἡ προπαγάνδα, ποὺ τώρα μᾶς θέλει …«ὑπερ-ἐθνικιστές», ἀλλὰ σὲ ὑπὸ ἀπόλυτον ἔλεγχο «ἐθνικιστικά» καὶ πάντα σοσιαλιστικὰ κόμματα, ὑπάρχουν ἠλίθιοι ποὺ τὴν ἀποδέχονται καὶ ὑπάρχουν κι ἀρκετοὶ ποὺ πλέον δὲν «τσιμποῦν»!!! Ὅλοι οἱ φερετζέδες τους παραμένουν φερετζέδες.

Διλήμματα διχασμοῦ

Τὰ βατράχια εἴπαμε τὴν πληρώνουν, ὅταν …χορεύουν τὰ βουβάλια.

(Visited 176 times, 1 visits today)
Leave a Reply