Ἰρακινοὶ κακοί… Ἰσραηλινοὶ καλοί…

Ἐλεύθερον Κουρδιστὰν κι ἄλλες ἐξαγγελίες…

Ὅλα πηγαίνουν καλὰ στὸν πλανήτη τῶν τοκογλύφων.

Ἡ (δικαία) αἴτησις τῶν Κούρδων γιὰ ἐλευθερία ἔφθασε στὸ νὰ εὐοδωθῇ.
Ἁπλῶς αὐτὸ συμβαίνει ὑπὸ κάποιους …περιέργους ὅρους, ποὺ οὐδόλως ἔχουν νὰ κάνουν μὲ ἐλευθερία.

Κάτι αἰῶνες σκοταδισμοῦ ἀκόμη ἐμπρός τους καί, μετά, ἐὰν ἀκόμη ὑπάρχῃ ἀνθρωπότης, βλέπουμε τὸ τὶ θὰ ἀποκάμουν κι αὐτοὶ μὲ τὴν βλακεία τους.

Φιλονόη

Σημείωσις

Δὲν ὑπάρχουν καλὲς καὶ κακὲς κατοχές.
Οἱ κατοχὲς εἶναι ταὐτόσημες, σὲ χαρακτῆρα καὶ προσδοκίες, ἀλλα ἁπλῶς ἀλλάζουν τὰ προσχήματα, μαζὺ μὲ τούς, κατὰ περίπτωσιν, ἐξυπηρετουμένους κι ἀλληλοδιαπλεκομένους.

Τί λέγαμε λοιπόν…;;;
Στό σπίτι ὅλοι καλά;

εἰκόνα

Leave a Reply