Ὁλλανδικὴ κυβέρνησις …ἐπὶ τέλους!!!

Ἐπὶ τέλους!!!
Ἔχουμε νέα κυβέρνηση στὴν Ὁλλανδία!!!

Ἀφοῦ πέρασαν ἑπτὰ μῆνες ἀπὸ τὶς τελευταῖες ἐκλογὲς καὶ μετὰ ἀπὸ μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις,τὰ κατάφεραν!

Μὲ μία τετραμελῆ συμμαχία, οἱ ἠγέτες τῶν πολιτικῶν κομμάτων VVD, CDA, D66 καὶ τῆς χριστιανικῆς Ἑνώσεως, μὲ πρωθυπουργὸ πάλι τὸν Mark Rutte, ὑπεσχέθησαν μίαν ἰσχυρὰ κυβέρνηση!

Νὰ τὰ βλεπετε αὐτὰ ἐκεῖ στὴν Ἑλλάδα!

Ἐπτὰ μῆνες χωρὶς κυβέρνηση καὶ οὐδεὶς κατάλαβε τὴν διαφορά!!!

Ὀσο γιὰ τὸ ὅτι τὴν κυβέρνηση ἀποτελοῦν τέσσερα κόμματα… Ἔ, αὐτὸ πιὰ κι ἐὰν εἶναι …ὀπισθοδρομισμός!

Νὰ μὴν …καταντήσετε σὰν αὐτούς!!!

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 114 times, 1 visits today)
Leave a Reply