Ὥρα πιὰ νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὰ …πραγματικά μας προβλήματα!!!

Ὡραία…

Καὶ τώρα ποὺ σᾶς ἔφυγε ὁ πόνος για τὴν ἀλλαγὴ φύλου καθὼς σὲ μία trans βουλὴ ψηφίσθηκε ἕνα trans νομοσχέδιο, ἀπὸ trans βο(υ)λευτές, μιᾶς trans κυβερνήσεως καὶ trans κομμάτων, μὲ trans ἀκροατήριο στὰ θεωρεῖα, μποροῦμε ἐπί τέλους ν’ ἀσχοληθοῦμε μέ τά STRAIGHT προβλήματα αὐτοῦ τοῦ τόπου;;;

Ἀεὶ σοικτὴρ ζωντόβολα…

Μεταξᾶς Γεώργιος

(Visited 137 times, 1 visits today)
Leave a Reply