Φροντίζοντας γιὰ τὸ καλὸ τῶν …ἐχθρῶν τους!!!

Παρὰ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῶν Βρεταννῶν στὴν θάλασσα, ἐπετράπη στὶς γερμανικὲς μονάδες νὰ ἐπιβιβασθοῦν καὶ νὰ ταξειδεύσουν ἀνενόχλητες πρὸς τὴν ἐνδοχώρα […]
[…]  Σὲ ἀντάλλαγμα ἡ Γερμανικὴ πλευρὰ συμφώνησε νὰ χρησιμοποιήσῃ αὐτὰ τὰ στρατεύματα γιὰ νὰ κρατήσῃ τὴν Θεσσαλονίκη ἕως ὅτου θὰ ἤταν δυνατὸν να καταληφθῇ ἀπὸ τὶς Βρεταννικὲς δυνάμεις.

Ἄλμπερτ Σπέερ

Ὑπουργὸς Ἐξοπλισμῶν καὶ στενὸς συνεργάτης τοῦ Χίτλερ

Ἀπομνημονεύματα

Α. Speer: «Inside the Third Reich», ἐκδόσειςς. «Avon Publishers», 1979, σελ. 509-510

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 127 times, 1 visits today)
Leave a Reply