Ὥρα πραγματικῆς Ἀντιστάσεως… (στ)

…καὶ ἐπαναδομήσεως καὶ ἐπανεκκινήσεως καί, ἐὰν ἀπαιτηθῇ (ποὺ ἀπαιτεῖται) μηδενισμοῦ καὶ ἰσοπεδώσεως ὅλων αὐτῶν ποὺ θεωρούσαμε, ἔως τώρα, δεδομένα.
Δεδομένα δὲν ὑπάρχουν στὸν πραγματικὸ κόσμο, πολλῷ δὲ μᾶλλον ὅταν, ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, ἀπεδείχθη πὼς ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀφήσαμε νὰ μᾶς παρασύρουν, ἦσαν πλαστά, ἄχρηστα καὶ καταστροφικά.

Ὥρα πραγματικῆς Ἀντιστάσεως… Ὥρα οὐσιαστικῆς Ἀνατροπῆς.
Ὄχι μὲ λόγια καὶ μὲ εὐχές… Μὲ ἔργα.
Ἡ ζωὴ εἶναι γιὰ τοὺς δημιουργοὺς κι ὄχι γιὰ τοὺς ἀκολούθους.

Ἀντίστασις λοιπόν… οὐσιαστική.
Ὁδηγός, σύντροφος καὶ σύμμαχος, σὲ αὐτὴν τὴν ὁπτική, ὁ φίλος Δημήτριος Δρούκας, ὁ ὁποῖος σήμερα μᾶς προτείνει τὸ ἕκτον βῆμα τῆς (πραγματικῆς) παθητικῆς ἀντιστάσεως.

Παθητικὴ ἀντίστασις, κίνησις ἕκτη:

«Πᾶψε νὰ ψωνίζῃς ἠθικὴ ἀπὸ τὰ Jumbo καὶ ψωμὶ ἀπὸ τὰ Lidl!!!»

Δημήτριος Δρούκας

Τί μᾶς λέει πάλι ὁ Δημήτρης;
Μᾶλλον μιλᾶ περὶ …«ὀπισθοχωρήσεως»!!!
Μᾶλλον ἔφθασε ἡ στιγμή μας γιὰ νὰ ξανα-περπατήσουμε στὰ μονοπάτια τῆς ζωῆς μας καὶ νὰ ἐντοπίσουμε τὸ ποῦ ἀκριβῶς ἔγινε ἡ …«στραβοτιμονιά»!!!
Μᾶλλον μιλᾶ γιὰ ἐκεῖνον τὸν χαμένο μας δρόμο τῆς Ἀρετῆς.

Ὥρα μας εἶναι… Δὲν ὑπάρχουν ἄλλα περιθώρια.

Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 97 times, 1 visits today)
Leave a Reply