Ὑποβιβασμὸς τῶν Ἑλλήνων σὲ πολῖτες Γ΄ κατηγορίας ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς

Πολῖτες Γ΄ Κατηγορίας οἱ Ἕλληνες στήν Εὐρώπη;

Σὲ μίαν ἰδιότυπο κι ἐξευτελιστικὴ καραντίνα ὑποβάλλει πλέον ἡ Γερμανία τοὺς Ἕλληνες, ποὺ ταξειδεύουν ἀεροπορικῶς στὴν χώρα τους.

Μὲ τὴν πρόφαση τῶν παρατύπων καὶ παρανόμων μεταναστῶν ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἐπεκτείνει τὰ μέτρα ἐλέγχου τῶν Ἑλλήνων ἡ Γερμανία.

Μέχρι τώρα ὑπῆρχε διακριτικὸς ἔλεγχος στὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν φυσούνα καὶ πρὶν νὰ εἰσέλθῃ κάποιος στὸ ἀεροδρόμιο. Τώρα πιὰ ἀπαγορεύεται ἡ ἄφιξις σὲ θύρες μὲ φυσούνα καὶ μεταφέρονται ὅλοι οἱ ἐπιβάτες μὲ λεωφορεία σὲ εἰδικοὺς χώρους τοῦ ἀεροδρομίου, ὅπου γίνεται αὐστηρὸς καὶ ἐξονυστικὸς ἔλεγχος.

Ἀποτέλεσμα τῶν παραπάνω οἱ τεράστιες οὐρές, τρελλοὺς χρόνους ἀναμονῆς καὶ ἐξευτελισμὸ τῶν Ἑλλήνων.

Ὅπως λὲν ὅμως οἱ γερμανικὲς ἀρχές, οἱ ἔλεγχοι αὐτοὶ θὰ συνεχισθοῦν τοὐλάχιστον ἔως τὸν Μάιο τοῦ 2018.

Καὶ νὰ σκεφθῇ κάποιος πὼς ἡ Γερμανία ἦταν αὐτὴ ποὺ τὰ ξεκίνησε ὅλα αὐτὰ μὲ τοὺς μετανάστες, μιᾶς καὶ εἶχε ἀνάγκη, σύμφωνα μὲ τὴν «Ἕνωση Γερμανῶν Βιομηχάνων», τοὐλάχιστον ἑνὸς ἑκατομμυρίου νέων ἐργατικῶν χεριῶν, γιὰ τὰ ἐπόμενα χρόνια.
Τώρα ὅμως τὴν πληρώνουν οἱ ὑπόλοιπες χῶρες, μὲ πρώτη φυσικὰ τὴν Ἑλλάδα μας.

Καί, βεβαίως,τὰ καλλίτερα ἔπονται…

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 134 times, 1 visits today)
One thought on “Ὑποβιβασμὸς τῶν Ἑλλήνων σὲ πολῖτες Γ΄ κατηγορίας ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὑποβιβασμὸς τῶν Ἑλλήνων σὲ πολῖτες Γ΄ κατηγορίας ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς « ΑΒΕΡΩΦ

Leave a Reply