Γιά ὅλα φταῖν οἱ Ἑβραῖοι;

Βλέπω ὅλους νὰ ὑβρίζουν τοὺς Ἑβραίους καὶ μὲ εὐκολία νὰ τοὺς φορτώνουν ὅλα τὰ κακὰ τῆς Μοίρας μας…

Ἔνστολοι μὲ πολιτικὴ περιβολή.
Σέ ποιόν στρατό ἀνήκουν ἄραγε;
φωτογραφία ἀπὸ Γ.Κ.

Ἐρώτησις: Ὑπῆρχε περίπτωσις ὁ δολοφόνος τοῦ Ἰσαάκ καὶ ὁ δολοφόνος τοῦ Σολωμοῦ νά εῖχαν σκοτώσηι Ἐβραῖο… καί νά ζοῦσαν σήμερα;;;

Τὰ σοβαρὰ κράτη ἀνταποδίδουν εἰς διπλοῦν τὸ πλῆγμα…!!!

Μὴν μοῦ λέτε λοιπὸν γιὰ τοὺς Ἑβραίους…
Αὐτοὶ τιμοῦν καὶ τοὺς νεκρούς τους καὶ τὴν Ἱστορία τους καὶ τὸ Θρησκευτικῆς βάσεως Ἔθνος τους…

Καὶ τὶς Μυστικὲς Ὑπηρεσίς τους τὶς ἐκπαιδεύουν γιὰ τὴν προάσπιση τοῦ Ἔθνους τους καὶ ὄχι γιὰ νὰ παρακολουθοῦν τὶ λέει ὁ κάθε «ἀδιάλλακτος» συμπατριώτης τους στὸ Facebook καὶ στὸ Twitter.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Γιά ὅλα φταῖν οἱ Ἑβραῖοι;

 1. Ναι, για όλα φταίνε οι Ιουδαίοι. Και φταίνε όχι φυλετικώς αλλά θρησκευτικώς: Η περιτομή στην οποία υποβάλλονται συνιστά απόδειξη “συμφωνίας τους” με τον Θεό. Οπότε ευχερώς επαληθεύεται αυτό που είπε δικός τους άνθρωπος, ο Ερνέστος Ρενάν: Όπου επικράτησε ο Ιουδαίος ο άλλος δεν μπόρεσε να ζήση. Και για να έχουμε καλό ρώτημα: Από πού κι ως πού οι δύο Κύπριοι Νεκροί ονομάζονταν “Ισαάκ” και “Σολωμός”; Δεν θυμάστε τι είχε γραφεί σε αυτό το μπλογκ εδώ για το θέμα της Κύπρου γενικώς και της ΕΟΚΑ Β’ ιδιαιτέρως;

  • Ἡ ὀνοματολογία στὴν χώρα μας …πάσχει.
   Ὅμως αὐτὸ δὲν εἶναι τὸ θέμα μας. Τὸ θέμα μας εἶναι πὼς τὸ ἴδιο τὸ κράτος ἀρνεῖται νὰ ὑπερασπισθῇ τὰ ἐθνικὰ (κι αὐτονόητα) δίκαια. Ἐκεῖ πάσχουμε.
   (Ὀλίγον, ἔως πολύ, ἀπὸ χέστες ἕνα πράγμα…!!!)
   Τὸ ἐὰν ὅμως αὐτὸ τὸ κράτος δὲν ἑλληνοκρατεῖται ἴσως νὰ δίδῃ καὶ κάποιες ἀπαντήσεις…

Leave a Reply