Φίλοι, «φίλοι» κι ἐχθροί…

Οἱ Κοῦρδοι στὸ Ἀφρίν, ποὺ τοὺς λιανίζουν οἱ Τοῦρκοι, ζητοῦν παρέμβαση (βοήθεια στρατιωτική) ἀπὸ τὶς Συριακὲς δυνάμεις!!

Γιατί δέν ζητοῦν ἀπό τούς σπόνσορές τους τούς Ἀμερικανούς, πού τούς χρησιμοποίησαν κατά τοῦ ISIS καί τώρα τοὺς πετοῦν σάν τήν τρίχα ἀπό τό γάλα;;;

Ξέχασαν ἐπίσης φαίνεται ὅτι μετὰ τὶς νίκες τους κατὰ τοῦ ISIS, δὲν συνεργάστηκαν μὲ τὴν Συριακὴ κυβέρνηση, ἀλλὰ ἔσπευσαν νὰ κηρύξουν αὐτονομία στὰ ἐδάφη ποὺ ἀνεκαταλάμβαναν ἀπὸ τὸ ISIS καὶ νὰ δεσμεύσουν τὶς  πετρελαιοπηγὲς ποὺ ἀνῆκαν στὸ Συριακὸ Κράτος.

Τελικὰ εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ ξέρῃς τοὺς πραγματικούς σου φίλους καὶ συμμάχους, σημαντικότερο ἀπὸ τὸ νὰ ξέρῃς τοὺς ἐχθρούς σου.

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 166 times, 1 visits today)
Leave a Reply