Γερμανικὰ (σύγχρονα) πειράματα

Σοκαριστικὲς διαστάσεις παίρνει τὸ σκάνδαλο μὲ τὰ πειράματα τῶν γερμανικῶν αὐτοκινητοβιομηχανιῶν στὴν Γερμανία!

Δεῖτε πῶς τὸ περιγράφει τὸ ἰδιο τὸ γερμανικὸ πρακτορεῖο Deutsche Welle:

«Πειράματα ὄχι μόνο σὲ πιθήκους ἀλλὰ καὶ σὲ ἀνθρώπους, πρὸ κειμένου νὰ διαπιστωθῇ ἡ ἐπίδρασις βλαβερῶν καυσαερίων, πραγματοποίησε τὸ ἐρευνητικὸ ἰνστιτοῦτο EUGT, σύμφωνα μὲ ἔκθεση τοῦ ἰδίου τοῦ ἰνστιτούτου, ποὺ δημοσιοποίησαν οἱ ἐφημερίδες “Stuttgarter Zeitung” καὶ “Suddeutsche Zeitung”. Σύμφωνα μὲ τὰ σχετικὰ δημοσιεύματα, τὸ ἰνστιτοῦτο, ποὺ εἶχαν ἱδρύση οἱ γερμανικὲς αὐτοκινητοβιομηχανίες VW, Daimler καὶ BMW, χρηματοδότησε μία «σύντομη ἔρευνα εἰσπνοῆς μὲ διοξείδιο τοῦ ἀζώτου (NO2) σὲ ὑγιεῖς ἀνθρώπους».».

Εἶναι τελικὰ νὰ μὴν τὸ ἔχῃς στὸ DNA σου.

Πέρα ἀπὸ πρωταθλητὲς τῆς ἀπάτης γιὰ τὰ δικά τους καὶ μόνον συμφέροντα, ἀποδεικνύουν καὶ πάλι, ὅπως στὸ παρελθόν, ὅτι γιὰ αὐτοὺς ἡ ἀνθρώπινος ζωὴ εἶναι ἀναλώσιμος, δὲν ἔχει καμμία ἀξία καὶ μπορεῖ νὰ θυσιασθῇ γιὰ μία ὁποιανδήποτε αὔξηση τῶν πωλήσεων.

Ὅπως ἀκριβῶς ἔκαναν στὸ παρελθόν, ὅταν Daimler, Porsche, VW καὶ BMW στήριζαν τὸν ναζισμὸ στὴν Γερμανία ὄντως βασικοὺς προμηθευτὲς τοῦ ναζιστικοῦ κράτους ἐπὶ Χίτλερ, καὶ σὲ ἀντάλλαγμα εἶχαν δικαίωμα νὰ χρησιμοποιοῦν αἰχμαλώτους στὰ ἐργοστάσιά τους μὲ δωρεὰν ἐργασία.
Μὲ ἀποτέλεσμα, ὅπως ἀπεδείχθη ἀργότερα, πρὸς τὰ τέλη τοῦ πολέμου, τὸ 50% τῶν «ἐργαζομένων» τῆς BMW νὰ εἶναι ξένοι αἰχμάλωτοι.
Μία ἀπάνθρωπος «προσφορά» τῶν ναζιστῶν στὴν βαυαρικὴ βιομηχανία.

Τῆς ὁποίας αὐτοκινητοβιομηχανίας βέβαια καταλογίζουν μεγάλο μερίδιο ἠθικῆς καὶ ὄχι μόνον εὐθύνης, γιὰ τὸν θάνατο τοὐλάχιστον 4.500 ἀνθρώπων.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 203 times, 1 visits today)
Leave a Reply