Λογικὴ παραλόγου

Ἡ λογικὴ τοῦ παραλόγου σὲ δύο φωτογραφίες…

Κύρος Μανούσκας

(Visited 277 times, 1 visits today)
Leave a Reply