Λογικὴ παραλόγου

Ἡ λογικὴ τοῦ παραλόγου σὲ δύο φωτογραφίες…

Κύρος Μανούσκας

(Visited 271 times, 1 visits today)
Leave a Reply