Ὑπὸ ἀπόσυρσιν ὁ Ὁλλανδὸς πρέσβυς ἀπὸ τὴν Τουρκία

Σὲ ἀπόσυρση τοῦ Ὁλλανδοῦ πρέσβεως ἀπὸ τὴν Τουρκία ὁδήγησε ὁ «τσαμπουκάς» τοῦ Σουλτάνου μὲ τοὺς Ὀλλανδούς!

Τὸ ὁλλανδικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἀνεκοίνωσε ἐπίσημα τὴν ἀπόσυρση καὶ παράλληλα ἀνεκοίνωσε πὼς δὲν δέχεται καὶ διορισμὸ νέου Τούρκου πρέσβεως στὴν Ὁλλανδία.

Ὅλα αὐτὰ ἐξ αἰτίας τῆς «κόντρας» ποὺ ἄρχισε ὅταν οἱ Ὁλλανδοὶ ἀπηγόρευσαν τῆς εἴσοδο Τούρκων ἀξιωματούχων ποὺ ἤθελαν νὰ εἰσέλθουν στὴν χώρα τὴν περίοδο τῶν ἐκλογῶν, μὲ σκοπὸ νὰ προπαγανδίσουν στὴν τουρκικὴ διασπορά της.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 98 times, 1 visits today)
Leave a Reply