Γραικύλων …«ἱστορία»!!!

Οἱ γραικῦλοι καὶ τὸ Ὁλοκαύτωμα τῆς Ναούσης

Παλαιότερα, στὰ σχολικὰ ἐκπαιδευτικὰ βιβλία, ὑπῆρχε ἀναφορὰ στὴν σφαγὴ τῆς Ναούσης, ποὺ συνέβη τὸ 1822.

Πρὶν ἀπὸ μέρικὰ χρόνια ὅμως, τὸ ἱστορικὸ αὐτὸ γεγονὸς «ἐξομαλύνθη» ἢ καὶ ἀπελήφθη ἀπὸ αὐτά.
Ὁ λόγος, καθὼς φαίνεται, εἶναι ἡ ἀρνητικὴ παρουσία τῶν Ἑβραίων στὴν ἱστορία αὐτὴν κι ἔτσι, μὲ τὴν δικαιολογία ἢ το πρόσχημα τοῦ ἀντισημητισμοῦ, ποὺ ἀφορᾶ στὴν συνδρομή τους στὴν σφαγὴ τῶν Ναουσαίων, ἔχει ἁπλῶς ἐξαφανισθεῖ.

Πανορμίτης Σπανὸς

ἀνέμη

(Visited 369 times, 1 visits today)
Leave a Reply