Γελοιοποίησις τῆς γερμανικῆς «μεταναστευτικῆς πολιτικῆς»!!!

Ἡ ἀπόλυτος ξεφτίλα τῆς «μεταναστευτικὴς πολιτικῆς» τῆς καγκελαρίου μας.

Κατὰ δήλωσή του 15άχρονος (γενειοφόρος) Ἀφγανὸς τρέχει στὰ δικαστήρια τὸ γερμανικὸ κράτος, ἐπειδὴ αὐτὸ ἐτόλμησε νὰ ἀμφισβητήσῃ τὴν προσωπική του διαβεβαίωση, τὸ 2016 ὅταν μπῆκε παράνομα στὴν χώρα, ὅτι εἶναι «ἀσυνόδευτος ἀνήλικος» καὶ χρῄζει (δικαιοῦται μᾶλλον) εἰδικῆς προστασίας. Ἡ διοίκησις τότε εἶχε ἀποφανθῆ ὅτι εἶναι ἐπάνω ἀπὸ 18. Ἡ δικαιοσύνη εὑρίσκεται σὲ ἀμηχανία, μιὰ καὶ μὲ μία ἀρνητική της ἀπόφαση μπορεῖ νὰ θίξῃ τὰ ἱερὰ δικαιώματα τοῦ «παιδιοῦ». Ἔτσι προσωρινὰ (μόνιμα σὰν νὰ λέμε) τὸ «παιδί» μετεφέρθη σὲ προστατευόμενο περιβάλλον ἀνηλίκων διὰ πᾶν ἐνδεχόμενον καὶ μέχρι νὰ ἀποφασισθῇ πὼς τὸ «κράτος δικαίου μας» θὰ ἀποδεικνύη μὲ ἀκρίβειά τις ἠλικίες χωρὶς νὰ προσβάλῃ τὸ δικαίωμα στὴν ἀξιοπρέπεια τῶν ἐνδιαφερομένων.

Τὸ πρόβλημα ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὅλοι αὐτοὶ οἱ χωρὶς χαρτιὰ (τὰ πέταξαν λίγο πρὶν μποῦν ξέροντας μὲ τὶ ἔχουν νὰ κάνουν) κατὰ δήλωσή τους ἀνήλικοι, δὲν προστατεύονται μέχρι τὴν ἡμερομηνία ἐνηλικιώσεώς τους, μὲ σκοπὸ ἀμέσως μετὰ ἀπὸ αὐτὴν νὰ ἀπελαθοῦν, ἀλλὰ προετοιμάζονται ἐντατικὰ γιὰ τὴν πλήρη μόνιμο ἐγκατάστασή τους στὴν χώρα. Στὸ διάστημα αὐτὸ καὶ ἐπειδὴ εἶναι «ξεῤῥιζωμένοι» τὸ κράτος τοὺς ἐγγυᾶται πολὺ περισσότερες παροχὲς ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ἀπολαμβάνουν τὰ παιδιὰ τῶν γηγενῶν φτωχῶν οἰκογενειῶν  πού, προφανῶς, ζοῦν χειρότερα ἀπὸ τοὺς «προστατευομένους» «ἀνηλίκους» μαϊμοῦ πρόσφυγες καὶ κατ’ οὐσίαν ἐπιδοτουμένους οἰκονομικοὺς μετανάστες. Δὲν εἶναι κορόϊδα λοιπὸν οἱ ἄνθρωποι. Ἀντίθετα, βρήκαν κορόϊδα γιὰ νὰ τοὺς ταΐζουν.

Οἱ ἀνθρωπιστικὲς πρόνοιες τοῦ περιφήμου «νομικοῦ μας πολιτισμοῦ» εὑρίσκονται ἐδῶ καὶ καιρὸ πλέον σὲ βαρειὰ κατάχρηση. Μᾶς ἔχει πάρη εἴδηση ὅλος ὁ κόσμος καὶ συῤῥέει γιὰ νὰ ἀπολαύσῃ τὸ κοινωνικό μας κράτος δωρεάν. Καὶ οὐδεὶς τολμᾶ νὰ πῇ ἀνοικτὰ ὅτι οἱ νόμοι γιὰ τοὺς πρόσφυγες καὶ γιὰ τὸ ἄσυλο ἐδημιουργήθησαν πρὶν ἀπὸ δεκαετίες, σύμφωνα μὲ τὶς συνθῆκες τῆς τότε ἐποχῆς καὶ ὄχι γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν σήμερα, ὑπὸ τελείως διαφορετικὲς συνθῆκες, τὴν σωτηρία ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων στὸν πλανήτῃ. Ἀντίστοιχα καὶ οἱ νόμοι γιὰ τὴν προστασία τῆς νεότητος ἐδημιουργήθησαν γιὰ νὰ προστατεύσουν τὸν τοπικὸ πληθυσμὸ καὶ ὄχι τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδες τῶν Ἀφγανῶν «ἀνηλίκων» μεταναστῶν, ποὺ βρῆκαν ἀνοικτὴ πόρτα καὶ μπῆκαν για τσάμπα διακοπές, μὲ ὅλα τὰ ἔξοδα πληρωμένα καὶ μετὰ βλέπουμε.

Ἀσφαλῶς, χρήσιμοι ἠλίθιοι ἀπό τις ὁμάδες τῶν refugees welcome θὰ εὑρεθοῦν ἀρκετοὶ γιὰ νὰ ὑπερασπίσουν τὰ «ἱερὰ δικαιώματα» τῶν εἰσβολέων στοὺς φόρους μας.

Πᾶμε καλὰ καὶ συνεχίζουμε δυνατά. Αἰχμάλωτοι τῶν νόμων ἄλλων ἐποχῶν.

Σὲ κάθε περίπτωση, δυστυχεῖς καὶ κατατρεγμένους ἰκέτες (ὅπως θέλουν νὰ τοὺς ἀποκαλοῦν οἱ πονόψυχοι) ποὺ ξέρουν πολὺ καλὰ καὶ «ἀπαιτοῦν» τὰ «δικαιώματά» τους σὲ ξένα κράτη ἐγὼ πρώτη φορὰ βλέπω. Ἐγὼ μᾶλλον θράσος θὰ τὸ ὀνόμαζα καὶ αἴσθηση ὑπεροχῆς ἀπέναντι σὲ κορόιδα.

Συγγνώμη γιὰ τὰ πολλὰ εἰσαγωγικά, ἀλλὰ οἱ λέξεις ἔχουν χάση πιὰ τὸ νόημά τους. Μόνον ἔτσι μποροῦν νὰ γραφοῦν πιά.

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

Υ.Γ. Ἡ δικαιοσύνη φυσικὰ ἀκόμη δὲν ἀπεφάσισε. Τὸ σκέπτεται…

(Visited 157 times, 1 visits today)
Leave a Reply