Χρεωκοπεῖ ἡ Τουρκία;

WOW!!!
Tρελλὰ πράγματα συμβαίνουν στὶς διεθνεῖς πλατφόρμες μὲ τὴν Τουρκία.
Ἀσυγκράτητος ἡ πτῶσις τῆς τουρκικῆς λίρας (ἐγγίζει τὰ 4,5 δολλάρια) καὶ ἡ ἄνοδος τῶν ἀποδόσεων τῶν ὁμολόγων τους (14,250%) ἔως τώρα.
Οἱ ΗΠΑ πῆραν τό ὅπλο τους;

πηγὴ καὶ πηγὴ

H ἀπόδοσις τοῦ δεκαετοῦς ὁμολόγου στὴν Τουρκία ἀγγίζει πλέον τὸ 14,5% (ἔκανε καὶ 14,76%) κτυπώντας καθημερινὰ νέα ῥεκόρ.

Ἡ δυνατότης ἐξωτερικοῦ δανεισμοῦ της, μὲ αὐτὲς τὶς ἀποδόσεις, δείχνει νὰ καθίσταται σχεδὸν ἀπαγορευτική.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἐὰν ἐπιχειρήσῃ νὰ δανεισθῇ σὲ δολλάριο, μὲ τὴν καθημερινὴ πτώση τῆς λίρας (4,4415 ἔναντι τοῦ δολλαρίου, ἐνῶ εἶχε φθάση στὸ ἱστορικὸ χαμηλὸ 4,5010) καὶ -15% ἀπὸ ἀρχὲς τοῦ χρόνου, θὰ εἶναι σκέτη αὐτοκτονία.

Τὰ CDS τοῦ δημοσίου χρέους καὶ τῶν τραπεζῶν του αὐξάνονται καθημερινά.

Κάποιοι μιλοῦν γιὰ πιθανότητα ἐπιβολῆς Capital controls.

Ὁ Ἐρντογάν, δείχνει συστηματικὰ νὰ ἀποκλείεται ἀπὸ τὶς ἀγορές.

Ἄγνωστον τὸ τὶ θὰ συμβῆ μέχρι τὶς ἐκλογές του.

Πάντως ἐὰν δὲν κάνῃ τὴν μεγάλη κωλοτούμπα μὲ σκληρὰ μέτρα σὲ οἰκονομικὸ ἐπίπεδο ἀλλὰ καὶ rebound σὲ γεωπολιτικὸ ἐπίπεδο, ἡ Τουρκία δείχνει ὅτι ὀδεύει σταδιακὰ γιὰ χρεωκοπία.

 

Κατερίνα Πάντα

(Visited 215 times, 1 visits today)
Leave a Reply