Βρώμικες σιωνιστικὲς προπαγάνδες κατὰ Παλαιστινίων

Τὶς τελευταῖες ἡμέρες ὑπάρχει μία ἐνορχηστρωμένη προσπάθεια ἀπὸ φιλοϊσραηλινὲς ὁμάδες καὶ σελίδες ἀλλὰ καὶ ὀπαδοὺς – φίλους τοῦ Ἰσραηλινοῦ κράτους καὶ τῶν μεθόδων του, στὸ νὰ συνδέσουν εἰδεχθῆ ἐγκλήματα τοῦ Γερμανικοῦ στρατοῦ κατοχῆς στὴν Ἑλλάδα μὲ τοὺς Παλαιστινίους καὶ συγκεκριμένα τὴν σφαγὴ τοῦ Διστόμου.

Ἡ πρόθεσις εἶναι προφανής.
Βλέπουν ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη εἶναι συγκλονισμένη ἀπὸ τὰ φρικιαστικὰ ἐγκλήματα τῶν Ἰσραηλινῶν κατὰ ἀόπλων διαδηλωτῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων παιδιῶν (καὶ δεν εἶναι ἡ πρώτη φορά) καὶ προσπαθοῦν νὰ ἀνατρέψουν τὴν φυσιολογικὴ ἀντίδραση τῆς κοινῆς γνώμης ποὺ ἐκφράζεται μὲ τὴν φυσικὴ τάση -ἀπέχθεια πρὸς τὸ Ἰσραηλινὸ κράτος καὶ τοὺς Ἰσραηλινοὺς συσχετίζοντάς την μὲ τὸ ἀποτρόπαιο ἔγκλημα τῶν Γερμανῶν στὸ Δίστομο καὶ τὴν δράση μιᾶς ἀραβικῆς μονάδος (Γερμανό-Ἀραβικὸ Τάγμα Πεζικοῦ 845) ποὺ εἶχαν ὑπὸ τὶς διαταγές τους βαπτίζοντάς την Παλαιστινιακή.
Ἀλλὰ ἡ ἱστορία πρέπει νὰ ὑπηρετῇ τὴν ἀλήθεια καὶ ὄχι τὴν προπαγάνδα.

πηγὴ

Εἰδικώτερα: Καμμία ἰστοριογραφικὴ ἀναφορὰ δὲν ἀναφέρει ὅτι στὴν 4th SS Polizei Panzergrenadier Division ποὺ διέπραξε τὴν σφαγὴ συμμετεῖχαν Ἄραβες Παλαιστίνιοι τοῦ 852 τάγματος πεζικοῦ (τῆς ἀραβικῆς λεγεῶνος)..
Τὴν Σφαγὴ διέπραξαν Γερμανοί!!!

Δεύτερον.
Ἀπό ποῦ προκύπτει ὅτι Παλαιστίνιοι ἐνετάχθησαν στήν Ἀραβική λεγεῶνα καί διέπραξαν ἐγκλήματα πολέμου στήν Ἑλλάδα καί εἰδικώτερα στό Δίστομο;

Τρίτον τὸ ἔγκλημα πολέμου στὸ Δίστομο διέπραξαν Γερμανοὶ ἀξιωματικοὶ καὶ στρατιῶτες καὶ ὑπάρχουν οἱ ὁμολογίες τῶν κατοίκων ὅπου καμμία δὲν ἀναφέρει τὴν παρουσία Ἀράβων καὶ δὴ Παλαιστινίων ἀλλὰ καὶ τοῦ διοικητοῦ της Χᾶνς Ζάμπελ (ὁ ὁποῖος κι ἐδικάσθη ἀπὸ Ἑλληνικὰ δικαστήρια).
Ὅλοι οἱ σχηματισμοὶ τῶν SS ἦσαν ὑπὸ τὴν διοίκηση τοῦ Χίμλερ. Οἱ μονάδες SS ποὺ δροῦσαν στὰ μετόπισθεν προέβαιναν σὲ ἔκτροπα κατὰ ἀμάχων. Αὐτὸ ὅμως δὲν ἦταν κανών, ἀφοῦ ἀρκετὲς μονάδες τῆς Βέρμαχτ διέπραξαν παρόμοια ἐγκλήματα πχ μεραρχία ἀλπινιστῶν «Ἐντελβάις» στὴν Κεφαλλονιὰ κατὰ τῶν Ἰταλῶν.

Τέταρτον ἡ ἐν λόγῳ μονὰς τὸν Ἰούλιο τοῦ 1942 (ἀπὸ ἐλεγχομένη γιὰ τὴν ἐγκυρότητά της πηγή) τὸ 852 τάγμα ἀποτελεῖτο ἀπὸ 24 Ἰρακινούς, 112 Συρίους καὶ Παλαιστινίους, καὶ καὶ 107 Ἀλγερινομαροκινούς.
Ἡ συμμετοχὴ τοῦ 852 τάγματος σὲ ἐκκαθαριστικὲς ἐπιχειρήσεις τὸ καλοκαίρι τοῦ 1944 εἶναι ἀδιαμφισβήτητος. Ἀλλὰ δὲν προκύπτει ἀπὸ κάπου ἡ συμμετοχή του στὴν σφαγὴ ἀμάχων τοῦ Διστόμου. Δεύτερον θὰ ὑπῆρχε ἀναφορὰ ἀπὸ τοὺς αὐτόπτες μάρτυρες τῶν γεγονότων. Τρίτον ὑπάρχουν ἀναφορὲς ἐγκληματικὴς δράσεως Ἀράβων (Ἀλγερινομαροκινῶν) κατὰ Ἑλλήνων στὸν σύνδεσμο ποὺ παραθέτω:

πηγὴ

Τί σχέσι ἔχουν λοιπόν οἱ ἐν ψυχρῷ ἐκτελέσεις ἀόπλων διαδηλωτῶν Παλαιστινίων μὲ τὸν, γιὰ παράδειγμα, βουλευτή τῆς χρυσῆς αὐγῆς Χρῆστο Παππᾶ, ὁ ὁποῖος ἐμφανίζεται νά φορᾷ τό φέσι τῆς βοσνιακῆς μεραρχίας τῶν SS;

Πέμπτον: ὅπου ὑπάρχουν μαρτυρίες για σφαγὲς στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν μονάδα τῆς Ἀραβικῆς Λεγεῶνος ὁμιλοῦν για Ἄραβες Μαροκινούς.

Ἕκτον: Σαφῶς Ἄραβες διέπραξαν πολλὰ ἐγκλήματα κατὰ Ἑλλήνων ἀλλὰ ὄχι στὸν παρόντα αἰῶνα. Ξεκινώντας ἀπὸ τοὺς Σαρακινοὺς (Ἀλγερινο-Μαροκινοὺς πειρατές) μέχρι τὰ αἰγυπτιακὰ στρατεύματα τοῦ Ἰμπραήμ…

Δρακᾶτος Ὄθων

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Βρώμικες σιωνιστικὲς προπαγάνδες κατὰ Παλαιστινίων

  1. I δ ο υ μια συγγραφικη εργασία : B y the way of Deception . Συγγραφέας ο Victor Ostrofski , πρώην αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών , το βιβλίο μεταφράστηκε στην Eλληνικη γλώσσα με τίτλο : Στα A δ υ τ α της m o s s a d , επίτευγμα των εκδόσεων ποντίκι .

    • I δ ο υ τ ι έγραψε ο Συγγραφέας ανάμεσα στ’ αλλά : To μ ο ν ο που δ ε ν επιθυμούσαν , ήταν να δουν την ειρήνη να ε π ι κ ρ α τ ε ι π α ν τ ο υ . Ω ς εκ τούτου , δ ρ ο υ σ α ν ( εννοεί τις μυστικές υπηρεσίες ) για να ε μ π ο δ ι σ τ ο υ ν οι διαπραγματεύσεις ( εννοεί διαπραγματεύσεις με τους Παλαιστίνιους ) . Aλλο ένα παράδειγμα π ο σ ο ε π ι κ ι ν δ υ ν η είναι μια οργάνωση Α ν ε ξ ε λ ε γ κ τ η .

      • A λ λ α δ ε ν είναι μ ο ν ο η m o s s a d oργανωση δ ι α β ο η τ η , το ι δ ι ο είναι η Sin Beth , σ υ γ κ ο ι ν ω ν ο υ ν τ α δοχεία αυτές οι δύο .

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *