Γενεὰ τῶν εὐθυνῶν

Ὅπως τὸ βλέπω τώρα, κυττάζοντας πίσω στὸ παρελθόν, δώσαμε μίαν μάχη. Κι ὁ ἐχθρός, ἦταν ἀνέκαθεν μέσα μας. Ἡ γενεὰ τῆς δεκαετίας 1965 – 1975, ἦταν μία γενεὰ ποὺ μεγάλωσε μόνη της. Ἄλλοι ἀπὸ ἐπιλογή, γιατί δὲν ἤθελαν κάποιον νὰ τοὺς βοηθήσῃ, ἀλλὰ κι ἄλλοι ἀπὸ ἀνάγκη, γιατί δὲν εἶχαν κάποιον νὰ σταθῇ στὸ πλάι τους.

Εἴμαστε μία γενεὰ ποὺ ἀπογειώθηκε μὲ τὸν ρομαντισμὸ τῆς 20ετίας ’60 – ’80 καὶ ποὺ προσγειώθηκε ἀπότομα στὸν ρεαλισμὸ τοῦ νέου αἰώνος. Προσπαθήσαμε νὰ προσαρμοσθοῦμε στὰ νέα δεδομένα, περνώντας ἀπὸ τοὺς Beatles, τοὺς Doors, τὸν Iggy Pop καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἰνδάλματα τοῦ ’60, στοὺς Iron Maiden, τοὺς Black Sabbath, τοὺς Metallica καὶ τοὺς ἄλλους «ἡμιθέους» τῆς ἐπαναστάσεώς μας ποὺ συμπεριελάμβανε τὸ Punk, τὸ New Wave, τοὺς Skinhead κι ὅλο τὸ «περιθωριακὸ» – underground σύστημα, σὲ ἕναν κόσμο ποὺ «θεοποίησε» μία νέα γενεὰ «ἐπαναστατῶν χωρὶς αἰτία».
Εἴμαστε ἡ γενεὰ ποὺ μεγάλωσε μὲ Τσιτσάνη, Βαμβακάρη, Μπέλλου, πέρασε ἀπὸ Σιδηροπουλο, Πανούση καὶ Μπονάτσο, γιὰ νὰ καταλήξῃ στὸ σύγχρονο ρεπερτόριο τῆς ἀναμπουμπούλας.

Εἴμαστε ἡ γενεὰ ποὺ γνώρισε τὴν αἴγλη καὶ ἐβίωσε τὴν πτώση τῆς Χώρας μας. Μία γενεὰ ποὺ ἔβγαλε ὀνειροπόλους καὶ ἰδεολόγους, ἀλλὰ ταὐτόχρονα ἀνέδειξε καὶ πολλοὺς Ἐφιάλτες. Μία γενεὰ προτύπωσις τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς πραγματικότητος. Μία γενεὰ ποὺ τὰ ἔχει ὅλα.

Κάποιοι ἀπὸ ἐμᾶς, μείναμε ἀθεράπευτα ρομαντικοί, νὰ ὀνειρευόμεθα Ἐπανάσταση, Ἐλευθερία, Ἔθνος, Ἀνεξαρτησία… Καὶ οὐδέποτε θ’ ἀλλάξουμε!!! Γιατί αὐτοὶ εἴμαστε!!!
Εἴμαστε οἱ ἐαυτοί μας. Αὐτὴ εἶναι ἡ Ταὐτότης μας.
Εἴμαστε ἡ μετάβασις ἀπὸ τὸ παλαιὸ στὸ νέο. Εἴμαστε ἡ ἐξέλιξις. Καὶ θὰ συνεχίσουμε νὰ ὀνειρευόμαστε καὶ νὰ παλεύουμε, ὥσπου ἢ νὰ γυρίσουμε νικητές, ἢ νὰ γυρίσουμε νεκροὶ ἐπάνω στὶς ἀσπίδες μας.

«Ἢ τᾶν ἢ ἐπὶ τάς»! Γιὰ ἐμᾶς, ἡ μάχη συνεχίζεται.

«Αἰσχρὸν ἔτσι σιγᾶν τῆς Ἑλλάδος πάσης ἀδικουμένης» (Δημοσθένης).

Μεταξᾶς Γεώργιος

(Visited 124 times, 1 visits today)
Leave a Reply