Θὰ κυκλοφοροῦν μόνον …κουκουλωμένοι!!!

 

Πῶς θά κυκλοφοροῦν δίχως κουκούλα;

εἰκόνα ἀπὸ Μιχάλη Χριστοδουλίδη

Μπορεῖτε νά διανοηθεῖτε πώς ἀκόμη καί σὲ (ἕνα, τυχαῖο κι ὁποιοδήποτε) Latin party, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι πᾶς γιὰ νὰ ξεσκάσῃς καὶ νὰ χορέψῃς, νὰ ξεκινᾷ μία παρέα νὰ ὀμιλῇ γιὰ τὴν Μακεδονία μας καὶ ἐντὸς ὀλίγων λεπτῶν νά ἔχουν σηκωθῆ ὅλες οἱ ἄλλες παρέες, ἀπὸ τὰ διπλανὰ τραπέζια (οἱ περισσότεροι ἄγνωστοι μεταξύ τους) καὶ νὰ ἔχῃ γίνη ὅλο τὸ μαγαζὶ μία παρέα;
Καί παραλλήλως νά πέφτουν βρισίδια καί κατάρες στούς ἀκατανόμαστους;

Καί νά ἀκολουθοῦν καὶ αὐτοί πού ἦσαν στήν πίστα καί νά μήν χορεύῃ κάποιος;

Τὸ πάρτυ φυσικὰ κατεστράφη, ἀλλὰ ὁ κόσμος ἑνώνεται.
Αὐτὸ μόνον ἐὰν τὸ ζήσετε ὅλοι ἐσεῖς, ποὺ δὲν εἶσθε ἀπὸ τὴν Μακεδονία, θὰ καταλάβετε τὸ τὶ ὀργὴ ὑπάρχει ἐδῶ καὶ πόσο τὸ καζάνι βράζει σὲ βαθμὸ ἐκρήξεως μεγάλης.

Ἡ κυβέρνησις φυσικὰ τὸ ξέρει. Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο καὶ οἱ δηλώσεις τους, (οἱ ὕβρεις τοὺς δηλαδή) ξεπερνοῦν κάθε ὅριο.
Εἶναι δηλώσεις – ἀντιδράσεις πανικοβλήτου καὶ βαρύτατα τραυματισμένου ἀγριμιοῦ ποὺ βγάζει δόντια καὶ νύχια λίγο πρὶν νὰ ξεψυχήσῃ…

Ἀπορῶ πῶς θὰ μπορέσουν νὰ πᾷν διακοπές.
Πῶς θὰ μπορέσουν νὰ ἐπισκεφθοῦν τὰ χωριά τους, εἰδικὰ δὲ αὐτῶν ποὺ κατάγονται ἀπὸ τὴν Μακεδονία. Πῶς θὰ καθήσουν στοὺς καφενέδες καὶ πῶς θὰ βγοῦν χωρὶς κουκούλα ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι τους!

Τί κουκούλα…. Μπούργκα χρειάζονται!!!

Ὁ κόσμος εἶναι ἕτοιμος νὰ τοὺς κατασπαράξῃ!!!
Καὶ κυριολεκτῶ!

Αὐτὴ τὴν ὀργὴ ποὺ βλέπω, οὐδέποτε τὴν ἔχω ξαναδῆ στὴν ζωή μου….

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply