Δικτατορία τῆς σαγιονάρας καὶ τοῦ ῥεμπέλου…

Καμαρῶστε τὸν ἀντιπρόεδρο τῆς βουλῆς τῶν Ἑλλήνων!!!

Ὅταν μπερδεύῃς τὴν βουλὴ μὲ τὴν παραλία, βγαίνει στὴν φόρα ὅλη ἡ κατάντια τῆς πολιτικῆς ζωῆς στὴν χώρα!!!
Ὅταν ταυτίζῃς τὸ μέσα ῥεμάλι μὲ τὸ ἔξω, ἰδοῦ τὰ ἀποτελέσματα!!!

Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς ἕτοιμος νὰ πάρῃ τὰ κουβαδάκια του γιὰ νὰ πάῃ νὰ παίξῃ στὴν παραλία καὶ κτίσῃ πύργους στὴν ἅμμο!!!
Μόνον ποὺ τὸ παιχνίδι στὰ χέρια του δὲν εἶναι κάτι εὐτελὲς ποὺ θὰ τὸ ἀντικαταστήση ἀλλὰ τὸ ἴδιο τὸ Δημοκρατικό, στὰ χαρτιὰ καὶ στοὺς τύπους ἔστω, πολίτευμα .

Τέτοιοι θέλετε νά μᾶς κυβερνοῦν ὡρὲ Ἕλληνες; Ἄτομα ποῦ δὲν σέβονται τό ὁ,τιδήποτε;
Ποῦ δέν σέβονται κάποιον θεσμό, οὔτε τήν ἰδία τήν θέση τους;
Ἄτομα πού τό μόνο πού ξέρουν νά κάνουν εἶναι νά ἐκτελοῦν διαταγές ἔξωθεν καί νά λειτουργοῦν ὡς δήμιοι τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ;
Ἄτομα πού μᾶς πετοῦν μερικές ἀρχαιοελληνικές κορῶνες, μολύνοντας τὴν ὑπέροχη Ἑλληνικὴ γλώσσα μὲ τὴν διχαλωτὴ γλώσσα τους, μὴ ἔχοντας  κάτι τὸ κοινὸ μὲ τοὺς προγόνους μας, οὔτε σὲ ἦθος, οὔτε σὲ αὐτοεκτίμηση οὔτε σὲ ἐντιμότητα καὶ φιλοπατρία;

Ἂν δεχόμεθα νὰ μᾶς κυβερνοῦν αὐτὰ τὰ περιθωριακὰ ὑποκείμενα, αὐτοὶ οἱ τσαρλατάνοι, αὐτοὶ οἱ σαλτιμπάγκοι, αὐτὰ τὰ δουλικά της Νέας Τάξεως Πραγμάτων, τότε εἴμαστε ἄξιοι τῆς Μοίρας μας!!! 

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

(Visited 228 times, 1 visits today)
Leave a Reply