Ξύπνησε τὴν Ἑλλάδα μέσα μας ἡ Μακεδονία!!!

Αὐτὸ ποὺ ἐντυπωσιάζει στὰ συλλαλητήρια γιὰ τὴν Μακεδονία μας εἶναι πὼς βλέπεις κόσμο ὅλων τῶν παρατάξεων καὶ ὅλων τῶν κοινωνικῶν τάξεων.

Ἀκόμα καὶ πολλὰ ἄτομα, ποὺ οὐδέποτε στὴν ζωή τοςυ παρευθρέθησαν σὲ κάποιες κομματικὲς συγκεντρώσεις, ἀλλὰ οὔτε κἂν στὸ κίνημα τῶν Ἀγανακτισμένων, μὴ ἔχοντες τὴν ὁποιανδήποτε ἐπαφὴ μὲ τὰ πολιτικοκομματικὰ τῆς χώρας, ἐμφανίζονται σήμερα γιὰ νὰ δηλώσουν τὴν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μας.
Γυναῖκες τῆς διπλανῆς πόρτας, πολλὲς χωρὶς πληροφόρηση ἀπὸ τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως, ποὺ ὅμως τοὺς ἀρκοῦσε τὸ ὅτι ξεπουλήθηκε τὸ ὄνομα, ἡ ἐθνότης καὶ ἡ γλῶσσα μας στὰ Σκόπια. Αὐτό, ἀπὸ μόνον του, ἦταν μία μαχαιριὰ στὴν καρδιὰ ὅλων μας, ποὺ ἐκτύπησε τόσο βαθειά, ὥστε δὲν τὶς ἄγγιξε ὁποιαδήποτε προπαγάνδα καὶ πλῦς ἐγκεφάλου τῶν ΜΜΕ.

Γιαγιάδες μὲ τὰ ἐγγόνια τους, νοικοκυρὲς ποὺ ἄφησαν τὰ τοῦ οἴκου τους γιὰ νὰ ψηθοῦν κάτω ἀπὸ τὸν καυτὸ καλοκαιρινὸ ἥλιο, ἀγρότισσες, ἄνθρωποι τῆς βιοπάλης καὶ τοῦ μεροκάματου, ἄνθρωποι ποὺ ἔκαμαν διαλλειμα ἀπὸ τὶς διακοπές τους, παιδάκια κάθε ἡλικίας, ,ὅλοι μαζὺ ἀγκαλιασμένοι μὲ μίαν Ἑλληνικὴ Σημαία στὰ χέρια τους, διατρανώνουν τὴν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μας!!!

Ἡ Μακεδονία μᾶς ἑνώνει!
Ἡ Μακεδονία μας ἔσωσε!!!
Ἡ Μακεδονία θὰ μᾶς ξανασώση!!!
Γιατὶ μᾶς ἀφύπνισε!!!

Δυστυχῶς χρειάσθηκε ἕνα γερὸ χαστούκι, ἕνα ἐθνικὸ σόκ, γιὰ νὰ συνέλθῃ ὁ Ἕλλην ἀπὸ τὴν διαδικασία τοῦ «σιγανο-βρασμοῦ τοῦ βατράχου».

Καί, τελικῶς, ὅπως ἀντιλαμβανόμεθα, μόνον τὸ Ἔθνος ἑνώνει!!!
Γιὰ αὐτὸ πολεμοῦμε ὅλοι μας!!!

Ὅλοι ἑνωμένοι λοιπὸν στὸν Ἱερὸ Ἀγῶνα γιὰ νὰ σώσουμε τὴν Πατρίδα μας ποὺ σήμερα λέγεται Μακεδονία, αὔριο Θρᾴκη, μεθαύριο Ἤπειρος, παραμεθαύριο Αἰγαῖον, Κρήτη κλπ.

Δὲν χαρίζουμε, δὲν ἐκχωροῦμε σπιθαμὴ Ἑλληνικοῦ χώματος!!!!
Δὲν παραχωροῦμε οὔτε μίαν λέξη τῆς γλώσσης μας τῆς Ἑλληνικῆς ἀλλὰ οὔτε καὶ κάποιαν παράγραφο τῆς Ἱστορίας μας!!!

Δὲν ἀνοίγουμε τὴν ὄρεξη σὲ ὁποιονδήποτε κερατᾶ!
Θὰ μᾶς κρίνουν οἱ νεκροὶ καὶ οἱ ἀγέννητοι!!!
Και, μόνον σὲ αὐτούς, ὀφείλουμε νὰ παραδώσουμε Πατρίδα ἀκεραία καὶ  Ὑπερήφανο!!!

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply