Χίλιες εὐχὲς γιὰ ἔνα γεμάτο ἐμπειρίες μέλλον..!!!

 Χίλιες εὐχὲς γιὰ ἔνα γεμάτο ἐμπειρίες μέλλον..!!!Σὲ κάθε παιδὶ ποὺ ἐχθὲς εἶδε τὸ ὄνομά του στοὺς ἐπιτυχόντες…
…χίλιες εὐχές, γιὰ ἔνα γεμάτο ὄμορφες ἐμπειρίες μέλλον καὶ καλὲς σπουδές!!!

Σὲ κάθε παιδὶ ποὺ δὲν τὰ κατάφερε ἐφέτος…
…χίλιες εὐχὲς γιὰ ἕνα γεμάτο ὄμορφες ἐμπειρίες μέλλον καὶ δύναμη ψυχῆς καὶ σώματος, γιὰ νὰ προσπαθήσῃ τὰ καλλίτερα γιὰ τὴν ζωή του!!!
Μὲ μίαν ὑπενθύμιση (γιὰ τὰ παραπάνω):
Δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἀπογοητεύῃ μία ἀποτυχία μας… Ὅσο σημαντικὴ κι ἐὰν εἶναι…
Ὀ Δρόμος τῆς ζωῆς εἶναι γεμάτος χαρὲς καὶ λύπες…
Ἀφήνουμε τὶς λύπες πίσω μας, μαθαίνοντας ἀπὸ αὐτὲς τὰ λάθη μας καὶ προσπαθοῦμε, πάντα, νὰ φέρουμε εἰς πέρας τὰ ὄνειρά μας, μὲ ὁδηγὸ τὶς σοφίες ποὺ ἀποκομίσαμε ἀπὸ κάθε ἀποτυχία!
Μόνον αὐτό…

Καὶ στοὺς γονεῖς μία συμβουλὴ ἀπὸ καρδιᾶς:
Μόνον ἀγκαλιὲς καὶ τονωτικὲς συμβουλὲς γιὰ τὰ παιδιά μας… Ὅπως κι ἐὰν τὰ κατάφεραν…
Τίποτα ἄλλο!!!
Ἐπάνω ἀπὸ ὅλα μετρᾶ νὰ εἶναι γερὰ κι εὐτυχισμένα!!!

Γιούλη

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply