Φροντίζουμε ἰδιαιτέρως τὰ …«ἀσυνόδευτα»!!!

Ἀσυνόδευτα προσφυγόπουλα…..

Οἱ …μαντράχαλοι ποὺ ἐὰν δούλευαν στὰ βαρέα θὰ κόντευαν νὰ βγοῦν στὴν σύνταξη….

«Περάσαμε ἀπὸ τὸ Ἰράνν, τὴν Τουρκία καὶ ἤλθαμε στὴν Ἑλλάδα. Περνᾶμε μία χαρά.»

Κᾶτσε ἐσὺ μ@λάκα Ἕλληνα καὶ πλήρωνε ὅλους αὐτοὺς γιὰ νὰ περνοῦν (καί) τὰ …ἀσυνόδευτα μίαν χαρά!!!

Β. Κωνσταντῖνος

(Visited 231 times, 1 visits today)
Leave a Reply