Δὲν ἐδολοφονήθη καὶ τόσο …«τυχαίως» ὁ Κατσίφας

Τηλεγραφικῶς:
Σὲ μίαν φωτογραφία φαίνεται ὁ δολοφόνος τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα,
καθὼς καὶ οἱ ἠθικοὶ αὐτουργοὶ τοῦ ἐγκλήματος,
γιατὶ ὁ δολοφονία του εἶχε σχέση μὲ τὸ δόγμα «Τεσβὶκ Πενσέ» καὶ τὰ 12 μίλια.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ἡ ἐντολὴ ποὺ ἐδόθη ἀπὸ τὸν Ἐρντογὰν ἦταν:

«Ἀναταραχὴ στις ἙλληνοΑλβανικὲς σχέσεις πρὸ κειμένου να δημιουργηθῇ τὸ δόγμα τοῦ «τεσβὶκ πενσὲ» ** καὶ στο Ἰόνιο ἔτσι ὥστε νὰ ξεχασθοῦν ἐκεῖ τὰ 12 μίλια».

Ἡ ἐντολὴ μετεφέρθη ἀπὸ τὸν Τσαβούσογλου στὶς 18 Ὀκτωβρίου ὅταν εὑρέθη στὰ Τίρανα μὲ τὴν Ἀλβανικὴ ἡγεσία. Τὴν ἐντολὴ ἀπεδέχθη ὁ Ῥᾶμα ζητώντας ἀνταλλάγματα για τὴν «Μεγάλη Ἀλβανία»! Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν ἐκείνην τὴν ἡμέρα δὲν ὑπῆρχε γιατὶ δὲν εἶχε ὁρκισθῆ ἀκόμη, ὁπότε δὲν ἔδωσε αὐτὸς τὴν ἐντολή. Οἱ Εἰδικὲς Δυνάμεις RENEA εὑρίσκοντο ἤδη κοντὰ στὶς Βουλιαράτες γιατὶ ἡ ἐντολὴ δολοφονίας τοῦ Κατσίφα εἶχε ἤδη δοθῆ καὶ τὸν ἀνέμεναν ἀπὸ τὶς 22-23 Ὀκτωβρίου.

Τὴν ἐντολὴ δεν τὴν ἔδωσε ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Ἀστυνομίας ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Ἔντυ Ῥᾶμα, στὸν ὁποῖον ὑπάγεται ἡ ὁμάδα αὐτή!

Συνεπὼς μὴν ψάχνετε δικαιολογίες καὶ προφάσεις!

Ἡ Μέρκελ προωθεῖ τὴν Μεγάλη Ἀλβανία – Ὁ Ἐρντογὰν πληρώνει ἁδρὰ πολιτικοὺς γιὰ νὰ ἀποκτήσῃ νέους Ἰσλαμικοὺς θύλακες στὴν Χερσόνησο τοῦ Αἵμου (Βαλκάνια) καὶ νὰ δημιουργήσῃ πρόβλημα στὴν Δυτικὴ ΑΟΖ τῆς Ἑλλάδος. Προεπεπελέγη λοιπὸν τὸ θῦμα γιὰ νὰ πάρῃ ἐμπρὸς τὸ σχέδιον τοῦ Ἐρντογᾶν, ποὺ λειτουργεῖ ἀνεξαρτήτως ἀλλὰ καὶ περαλλήλως μὲ τὸ σχέδιον τῆς Μέρκελ.

Ἠθικὸς αὐτουργὸς τῆς δολοφονίας Κατσίφα, εἲναι ἡ Μέρκελ. Μὴν γελιέσθε… Ἐμπνευστὴς τοῦ σχεδίου εἲναι ὁ Ἐρντογάν. Κομιστὴς τῆς παραγγελίας εἲναι ὁ Τσαβούσογλου. Ἐκτελεστὴς καὶ ἐντολεὺς τῆς δολοφονίας εἲναι ὁ ἴδιος ὁ Ἔντυ Ῥᾶμα. Γι αὐτὸ ἔσπευσε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ νὰ πῇ ὅλα αὐτὰ ποὺ εἶπε γιὰ τὸ 35χρονο παλληκάρι!

Μὴν σᾶς ξεγελοὺν λοιπὸν τὰ «πασπαλίσματα» καὶ τὰ περιτυλίγματα ποὺ ἀκοῦτε.

Ναί, τὰ 12 ναυτικὰ μίλια στο Ἰόνιο, ἦσαν αὐτὰ ποὺ ἐδολοφόνησαν τὸν Κωνσταντῖνο Κατσίφα.

Ἰδοῦ οἱ ἔνοχοι.

Μὰ ἀκόμη πιὸ μεγάλοι συνένοχοι, τὸ δίδυμο Τσίπρα-Κοτζιᾶ…
Αὐτοὶ εἶναι ποὺ ἐγνώριζαν τὰ πάντα…

Μὲ αὐτὸ τὸν τηλεγραφικὸ τρόπο … καλησπέρα σας καὶ καλὴν ἑβδομάδα…

Ἀδαλῆς Γεώργιος

* (Τεσβὶκ Πενσὲ εἲναι μία ἀεροναυτικὴ ἄσκησις τῶν Τούρκων στὸ Αἰγαῖο, ποὺ τὴν διεξάγουν χρόνια, καὶ ἀσκοῦνται κάνοντας μία «τανάλια» στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ στὶς περιοχὲς ὅπου ὑπάρχουν κοιτάσματα ὑδρογονανθράκων- Τεσβὶκ Πενσὲ στὰ τούρκικα σημαίνει: «Ἐνθάῤῥυνσις τῆς Τανάλιας»!!! Γιὰ νὰ ξερουμε καὶ τί σημαίνουν οἱ ἀσκήσεις τους δηλαδή!!!!!)

 

(Visited 370 times, 1 visits today)
Leave a Reply