Λόγῳ ἀκόμη μίας παραγραφῆς ἀκόμη ἕνας …ἀθῷος!!!

Ἐντάξει κ. Γεωργιάδη, τὸ καταλάβαμε,
τὰ ἀδικήματα ἔχουν….παραγραφῆ.

Ἔτσι λέει τό…..Σύνταγμα καὶ ὁ νόμος περὶ εὐθύνης ὑπουργῶν.

Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ὑποστηρίζουν Βενιζέλος, Λοβέρδος, Τσοχατζόπουλος καὶ Παπαντωνίου.

Δὲν πρέπει κἂν νὰ …ἐξετάζῃ ἡ Βουλή, στὸ ἐὰν ὑπάρχουν ἀδικήματα.

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

(Visited 84 times, 1 visits today)
Leave a Reply