Λόγῳ ἀκόμη μίας παραγραφῆς ἀκόμη ἕνας …ἀθῷος!!!

Ἐντάξει κ. Γεωργιάδη, τὸ καταλάβαμε,
τὰ ἀδικήματα ἔχουν….παραγραφῆ.

Ἔτσι λέει τό…..Σύνταγμα καὶ ὁ νόμος περὶ εὐθύνης ὑπουργῶν.

Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ὑποστηρίζουν Βενιζέλος, Λοβέρδος, Τσοχατζόπουλος καὶ Παπαντωνίου.

Δὲν πρέπει κἂν νὰ …ἐξετάζῃ ἡ Βουλή, στὸ ἐὰν ὑπάρχουν ἀδικήματα.

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply