Ὥρα γιὰ …αὐτοάμυνα!!!

Μαθήματα αὐτοαμύνης ἀξίας…. $24.500 (!!!!!) γιὰ γυναῖκες τοῦ Hot Spot ΜΟΡΙΑΣ, ἀπὸ τὴν λεσβιακὴ ΜΚΟ «Ἀστερίας» (Starfish Foundation, Μόλυβος).


πηγὴ

Ἡ ἐν λόγῳ Μ.Κ.Ο. ἀρχικῶς εἶχε αὐτὰ τὰ μέλη:

Ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ τροποποιήσεις, φαίνεται κάποιοι ἐξ αὐτῶν νὰ ἀπεχώρησαν, ὁπότε καὶ παρέμειναν τρία ἄτομα ὡς ἑταῖροι.
Οἱ μοναδικοί, βάσει καταστατικοῦ, αὐτοὶ ἑταῖροι
(ὑπογεγραμμισμένα μὲ κόκκινο χρῶμα τὰ σχετικὰ σημεῖα), βάσει τοῦ ἀνανεωμένου καταστατικοῦ, φαίνονται παρακάτω:

 

Ἡ κα Melinda McRostie φέρεται ἐπίσης ὡς ἰδιοκτήτρια τοῦ ἐστιατορίου «Τὸ Τραπέζι τοῦ Καπετάνιου«, στὸν Μόλυβο.

Ὁμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης

Σημείωσις

Ἄρα γέ γιά αὐτροπροστασία ἐκπαιδεύονται ἤ γιά …ἐπιθέσεις;
Ὑποτίθεται πὼς στὴν χώρα τους, ποὺ κινδυνεύουν περισσότερο ἀπὸ ἐδῶ, δὲν χρειάσθηκε νὰ κάνουν μαθήματα αὐτοαμυνης, διότι -οὐσιαστικῶς- θεωρῶνται κατώτερον εἶδος.
Ἐδῶ ὅμως ἀπό ποιούς κινδυνεύουν; Ἀπό ἐμᾶς; Ἤ μήπως προετοιμάζονται γιά κάτι μεγαλύτερον;

Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς γίνεται καὶ στὸ «κτίριο Λεβεντέλη» στὸν Καρὰ Τεπέ. Ἐκεῖ μάλιστα διαθέτουν καὶ γυμναστήριο καὶ σχολὴ πολεμικῶν τεχνῶν.

Τὴν ἰδίαν ὥρα ἐμεῖς πίνουμε καφεδάκια.

(Visited 182 times, 1 visits today)
Leave a Reply