Θέλει ὁ κάφρος νὰ κρυφθῇ καὶ ἡ χαρὰ δὲν τὸν ἀφήνει… (β)

Λέγαμε λοιπὸν πὼς δὲν ὑπῆρξε ἐπανάστασις στὸν κόσμο μας ποὺ νὰ μὴν ἐλέγχετο ἢ νὰ μὴν ἐλέγχεται, ἀπὸ τῆς ἀρχῆς της ἔως τὸ τέλος της, ἀπὸ τὰ δίκτυα τῶν τοκογλύφων.

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

Γιὰ νὰ λέμε καὶ τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, ἔτσι ἀκριβῶς ἔπρεπε νὰ συμβῇ, ἐφ΄ ὅσον ἡ λέξις «ἐπανάστασις» σημαίνει, ἐπὶ τῆς οὐσίας, ἐκ τῶν ἄνωθεν ἐρεθισμὸς τῶν κοινωνιῶν, γιὰ νὰ διενεργηθῇ ἔγερσις.
Ἐν ἀντιθέσει μὲ τὴν ἐξέγερσιν ὅμως, ποὺ σημαίνει αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ δὲν συμβαίνει στὸν κόσμο μας: ἀπὸ κάτω ἔγερσις (ἢ ἄλλως ἔγερσις τῶν λαϊκῶν καταπιεζομένων στρωμάτων, δίχως ἀπαραιτήτως νὰ ὑφίσταται αὐτὴ ἡ ἔγερσις ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν σιωνιστῶν τοῦ κόσμου μας*!!!)

Θέλει ὁ κάφρος* νὰ κρυφθῇ καὶ ἡ χαρὰ δὲν τὸν ἀφήνει… (α)

Θέλει ὁ κάφρος* νὰ κρυφθῇ καὶ ἡ χαρὰ δὲν τὸν ἀφήνει… (α)

Πρὸς τοῦτον καὶ σύσσωμος ὁ κόσμος τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως μᾶς ἐδήλωσαν, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, πὼς στὴν Σερβία, στὴν Λιβύη, στὴν Αἴγυπτο, στὴν Οὐκρανία, στὴν Συρία, στὴν Ὑεμένη, ἀκόμη καὶ στὴν Τουρκία, ἀλλὰ καὶ ὅπου ἀλλοῦ στὸν κόσμο μας, μόνον ἐπαναστάσεις συμβαίνουν. Καί, ἐπὶ τῆς οὐσίας, ἀκριβῶς ἔτσι εἶναι. Ἔχετε ἀκούση ἐσεῖς γιά ἐξεγερθέντες; Μόνον ἐπαναστάτες διαθέτει ὁ πλανήτης μας. Ἐμμέσως, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε σαφῶς, ἡ ἐπίσημος, ὁμολογουμένως, κοινὴ παραδοχὴ τοῦ ἐλέγχου τῶν κοινωνιῶν μας, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου, αὐτῶν τῶν ἐμφυλίων (συνήθως) δὲν γίνεται ἀπὸ τοὺς (φερομένους ὡς) ἱστορικούς, ἀλλὰ πλέον ἀπὸ τοὺς …καλολαδωμένους δημοσιοκάφρους, ποὺ πληρώνονται γιὰ νὰ μᾶς παρά-πληροφοροῦν, λέγοντας μας κάποιες ἀλήθειες, ὡραία …ἀλλοιωμένες, μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ νὰ ἀντιλαμβανόμεθα ὁ,τιδήποτε ἄλλο, ἐκτὸς τῆς …ἀληθείας!!!
Κι αὐτό, πάντα ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου, διότι οἱ ἔννοιες στὰ μυαλά μας εἶναι κάπως …χύμα, μὲ ἀποτέλεσμα ἄλλα νὰ ἀκοῦμε καὶ ἄλλα νὰ ἀντιλαμβανόμεθα.

Εἶναι μάλιστα τόσο καλὰ ἐλεγχόμενα ὅλα αὐτὰ τὰ …«ζητηματάκια» ποὺ χρησιμοποιῶνται κάθε λογῆς «χρήσιμοι ἠλίθιοι», πρὸ κειμένου νὰ κάνουν τὶς βρώμικες δουλειὲς καί, καταληκτικῶς, νὰ ἐμφανίζονται ὡς βιτρίνες, πρὸ κειμένου ἐμεῖς νὰ κυττᾶμε αὐτὲς τὶς βιτρίνες καὶ οὐδέποτε τοὺς πραγματικοὺς ἐμπνευστὲς τῶν ἐν λόγῳ ἐγκλημάτων.
Κι ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, στὴν Οὐκρανία, οἱ «χρήσιμοι ἢλίθιοι» ποὺ παρουσιάζοντο ὡς νεοναζί, ἔσπευσαν νὰ «ἐπαναστατήσουν», ἐξυπηρετώντας ἀπολύτως καὶ σὲ ὅλες τους τὶς λεπτομέρειες, τὰ συμφέροντα τῶν τοκογλύφων. Σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα αὐτοὺς βλέπαμε.
Καί, ἡ …«τρελλὴ σύμπτωσις» εἶναι πὼς ὁ γνωστός μας ἐπίσης κάφρος-βιτρίνα τῶν Rothschild ἦταν πάλι ἐκεῖ, πίσω ἀπὸ αὐτούς, σὲ ὅλα τὰ στάδια προετοιμασίας, ἐξελίξεως καὶ ἐπικρατήσεως τῆς συγκεκριμένης ἐπαναστάσεως, γιὰ νὰ μὴν χαθῇ ἡ …ἔλεγχος, πρὸς ὄφελος τῶν ἐργοδοτῶν του, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ μὴν μποροῦμε νὰ δοῦμε πὼς οἱ ἐργοδότες του ἦσαν κι αὐτοὶ ποὺ ἤλεγχαν καὶ αὐτὴν τὴν ἐπανάστασιν!!!

Οἱ Rothschild πίσω ἀπὸ τὸν Soros!!!

Οἱ Rothschild πίσω ἀπὸ τὸν Soros!!!

Ὁ Soros ποὺ χρηματοδοτεῖ τὸ Indymedia καὶ τοὺς ναζὶ τῆς Οὐκρανίας.

Ὁ Soros ποὺ χρηματοδοτεῖ τὸ Indymedia καὶ τοὺς ναζὶ τῆς Οὐκρανίας.

Ὁ Soros σκηνοθέτησε τὴν καταστροφὴ τῆς Οὐκρανίας.

Ὁ Soros σκηνοθέτησε τὴν καταστροφὴ τῆς Οὐκρανίας.

Μία απίστευτη εθνοκάθαρση, που ποτέ δεν διδαχτήκαμε στα σχολεία,  γιατί ως γνωστόν  οι σφαγείς είναι ΠΑΝΤΑ «καλοί και δίκαιοι»  και σφάζουν ΠΑΝΤΑ με το δίκιο τους, αν υπηρετούν τους σιωνιστές και τα αρρωστημένα τους σχέδια.Οἱ μισθωμένοι «ἐθνικιστές» τῆς Οὐκρανίας, ὑπάλληλοι τῶν ...σιωνιστῶν!!!2

Στην τρίτη φωτογραφία ο αρχιραββίνος της Οδησσού, μαζί με εκπρόσωπο του ΔΕΞΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (των δολοφόνων που εκπαίδευσαν Ισραηλινοί) σβήνουν μαζί αντισιωνιστικά συνθήματα, θέλοντας να περάσει το μήνυμα ότι οι δήθεν εθνικιστές της Ουκρανίας  ΔΕΝ είναι …αντισιωνιστές…
…Δηλαδοί είναι οι «καλοί». 
Οἱ μισθωμένοι «ἐθνικιστές» τῆς Οὐκρανίας, ὑπάλληλοι τῶν ...σιωνιστῶν!!!3

Ομοίως από την ίδια συμβολική συνεργασία οι  «σύμμαχοι» στην Δύση πήραν το μήνυμα για το ποιος ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ τους δολοφόνους και πραξικοπηματίες του Κιέβου.
Οἱ μισθωμένοι «ἐθνικιστές» τῆς Οὐκρανίας, ὑπάλληλοι τῶν ...σιωνιστῶν!!!4 Και το Indymedia του Soros επίσης διευκρινίζει ότι οι δολοφόνοι του Δεξιού Τομέα είναι καλοί, μιας και είναι φίλοι του Ισραήλ.

Οἱ μισθωμένοι «ἐθνικιστές» τῆς Οὐκρανίας, ὑπάλληλοι τῶν …σιωνιστῶν!!!

Οἱ μισθωμένοι «ἐθνικιστές» τῆς Οὐκρανίας, ὑπάλληλοι τῶν …σιωνιστῶν!!!

Ὁ «ἄνθρωπος κλειδί» γιὰ τὸν …«ἐκδημοκρατισμό» τῆς Οὐκρανίας.

Ὁ «ἄνθρωπος κλειδί» γιὰ τὸν …«ἐκδημοκρατισμό» τῆς Οὐκρανίας.«Καθάρισε» ὁ τόπος ἀπὸ ἕναν ...κακὸ ὑποψήφιο ἡγέτη!!!1

Σκότωσαν τον ηγέτη των «καλών φασιστών» της Ουκρανίας κι έτσι δεν θα χρειαστεί να του δώσουν αυτά που του είχαν τάξει (λεφτά κι εξουσία), για τις υπηρεσίες του στους επικυριάρχους.
Μάλιστα σπεύδουν να του φορτώσουν και τις εκτελέσεις αστυνομικών και πολιτών, κατά την διάρκεια της …ψεύτικης επαναστάσεως, ώστε οι υπόλοιποι να παρουσιαστούν πεντακάθαροι και να …αναβαπτιστούν σε …αθώες περιστερές αλλά πάντα  …προστάτες της Δημοκρατίας (των τοκογλύφων).

«Καθάρισε» ὁ τόπος ἀπὸ ἕναν …κακὸ ὑποψήφιο ἡγέτη!!!

«Καθάρισε» ὁ τόπος ἀπὸ ἕναν …κακὸ ὑποψήφιο ἡγέτη!!!

Στὴν πραγματικότητα οἱ ἐν λόγῳ ἐπαναστάσεις πραγματοποιῶνται, σὲ ὅλα τους τὰ ἐπίπεδα, ἀπὸ μισθοφόρους, κατασκόπους καὶ πράκτορες καί, σὲ κάποιες περιπτώσεις, λόγῳ γενναίων …«ἐπενδύσεων» συμπεριλαμβάνονται στὰ στρατιωτικά τους κλιμάκια καὶ κάποιοι χρήσιμοι ἠλίθιοι. Ἐὰν ὅμως τὸ χρῆμα δὲν ῤέῃ, τότε δὲν γίνονται καὶ ἐπαναστάσεις. Διότι ἐπανάστασις δίχως μισθοφόρους δὲν μπορεῖ νὰ ὁλοκληρωθῇ. Πρῶτα λοιπὸν ἐξαγοράζονται οἱ κατάλληλοι πράκτορες, μετὰ συγκροτῶνται οἱ κατάλληλοι μισθοφορικοὶ στρατοὶ καί, τέλος, ξεκινοῦν τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως νὰ μᾶς ἐνημερώνουν γιὰ τὸ πόσο …ἐπαναστατικὰ εἶναι τὰ μισθοφορικὰ σώματα τῶν τοκογλύφων.

Ποιός πληρώνει γιά ὅλα αὐτά;
Ἐλᾶτε καλὲ ποὺ δὲν ξέρουμε… Ἐμεῖς πληρώνουμε. Ὁ λογαριασμὸς πάντα στοὺς χαχόλους καταλήγει.
Ἔτσι λοιπὸν καὶ στὴν Οὐκρανία, ποὺ χρησιμοποιήσαμε ὡς παράδειγμα, πάλι κάποιοι χαχόλοι ἔχωσαν βαθειὰ στὴν τσέπη τὰ χέρια τους.
Δὲν ἔχει σημασία ποὺ ἦσαν ἀμερικανάκια, διότι ὅλοι μας, σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τοῦ κόσμου μας, ἀμερικανάκια καταλήγουμε.

Οἱ κατάσκοποι τῆς CIA ὡς ...ἄστεγοι στὴν Οὐκρανία!!!1

Οἱ κατάσκοποι τῆς CIA ὡς …ἄστεγοι στὴν Οὐκρανία!!!

Ἐπιβεβαιώνεται ἡ Ἀμερικανικὴ συμμετοχὴ στὴν κρίσιν τῆς Οὐκρανίας.

Γιατί ὅλα αὐτά;
Μά, διότι, δὲν χρειάζονται, ἀκόμη καὶ στοιχειωδῶς, «ἐθνικῆς ἀντιλήψεως κυβερνήσεις», παρὰ μόνον πλήρως ὑποτεταγμένες στὰ δίκτυα τῶν τοκογλύφων. Πρὸς τοῦτον καὶ κάθε καλὴ ἐπανάστασις ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν της, αὐτομάτως ὀδηγεῖ τοὺς ἐπαναστατημένους στὰ χέρια τοῦ ΔΝΤ-Rothschild.

Οἱ …«αὐθόρμητες» ἐπαναστάσεις ὁδηγοῦν πάντα στὸ ΔΝΤ!!!

Οἱ …«αὐθόρμητες» ἐπαναστάσεις ὁδηγοῦν πάντα στὸ ΔΝΤ!!!

Ἑπὶ τῆς οὐσίας, ὅταν ὁλοκληρωθοῦν οἱ διαδικασίες, καταληφθοῦν ὅλες οἱ νευραλγικὲς θέσεις ἀπὸ «μάνατζερς», συνήθως ἀποφοίτους συγκεκριμένων σχολείων,  ἀποσύρονται πλέον οἱ ἐνδιάμεσοι -ἐὰν δὲν εἶναι πλέον ἀναγκαῖοι- καὶ ἀναλαμβάνουν ἀπ’ εὐθείας τὰ (φερόμενα ὠς) ἀφεντικὰ τοῦ κόσμου μας.

Θὰ ἐπανέλθω ὅμως συντόμως γιὰ νὰ ὁλοκληρώσω τὴν περιγραφὴ τοῦ κάφρου, τὶς χαρές του, τοὺς πανηγυρισμούς του καί, τελικῶς, τὴν σημερινή μας κατάντια, ποὺ δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀντιληφθοῦμε τὰ αὐτονόητα, πρὸ κειμένου νὰ ἀντιδράσουμε ἐπὶ τῆς οὐσίας καὶ ὄχι βάσει δικῶν του μηχανισμῶν.

Φιλονόη

Σημείωσις

Εἴπαμε… Ποιός εἶναι ὁ πραγματικός κάφρος; Ἂς μὴν τὸν ἀναζητοῦμε στὰ πρόσωπα ποὺ φέρονται ὡς κυβερνῶντες μας. Οὔτε σὲ ἐκείνους ποὺ δίπλα μας ἐξυφαίνουν τὰ εἰς βάρος μας δίκτυα ἐλέγχου. Ἂς ἀναζητήσουμε τὸν κάφρο, τὸν ἕναν καὶ μοναδικό, σὲ ὅ,τι καὶ ὅποιον ξεκίνησε αὐτὴν τὴν ἀλητεία. καὶ πάλι νὰ προβληματισθοῦμε ἐντόνως.

* Μία ἀληθὴς ἔγερσις-ἐξέγερσις συνέβη στὴν διάρκεια παντοδυναμίας τοῦ Ἀλῆ-πασσᾶ τῶν Ἰωαννίνων, ὅταν ὁ ἐν λόγῳ τύραννος, ἁρπάζοντας καὶ τὰ τελευταία σιτηρὰ τῶν Ἠπειρωτῶν, τοὺς κατεδίκασε σὲ γενοκτονία ἀπὸ πείνα. Τότε ἦταν πού, μετὰ ἀπὸ ἀρκετοὺς θανάτους, τὰ ἐξαθλιωμένα πλήθη ἀπείλησαν οὐσιαστικῶς τὴν παντοδυναμία του, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀνοίξῃ τὶς ἀποθῆκες του καὶ νὰ ἐπιστρέψῃ στὰ πλήθη τὴν τροφὴ ποὺ τοὺς ὑπέκλεψε. 

(Visited 329 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Θέλει ὁ κάφρος νὰ κρυφθῇ καὶ ἡ χαρὰ δὲν τὸν ἀφήνει… (β)

  1. Φιλονόη, ἔτσι ἀκριβῶς εἶναι. Καὶ νὰ προσθέσω κάτι ἀκόμη; -ἀνακράζοντας ὅπως σύ: “Τέτοιος προγραμματισμὸς παρακαλῶ!”. Ἡ ἀπόσχιση τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὴ Ρωσία δρομολογήθηκε τό… 1947, ὁπότε ἡ Οὐκρανία πῆρε στὸν ΟΗΕ ἕδρα ΑΛΛΗ ἀπὸ ἐκείνη τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης! Καὶ ὅλοι τότε ἔλεγαν: “Κύττα τὸν Στάλιν! Τὰ κατάφερε καὶ μπέρδεψε τὰ ἀμερικανάκια!” Ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο συνέβαινε: Ὁ Στάλιν εἶχε βαριεστήσει (σὲ λίγα χρόνια πέθανε ἄλλωστε – ἤ τὸν φάγανε [μὲ δημοκρατικὲς διαδικασίες ἐννοεῖται]) καὶ θὰ εἶπε μέσα του: “Δὲν πά… νά… ὅλοι τους! Ἐγὼ πάλι θὰ βγάλω τὸ φίδι ἀπὸ τὴν τρύπα;” Ὁπότε ἐπέρχεται, μετὰ τὸν θάνατό του, τὸ κεφάλαιο Β΄: Βγαίνει διάδοχός του ὁ Νικήτα Κροῦστσεφ, Οὐκρανός, ὁ ὁποῖος ἀπέκοψε τὴν Κριμαία ἀπὸ τὴ Ρωσία καὶ τὴν ένσωμάτωσε στὴν Οὐκρανία. Τὰ ὑπόλοιπα (κεφάλαιο Γ΄ καὶ ἐφεξῆς) εἶναι γνωστά… Ἀλλὰ ἐγὼ ἐπιμένω: Δὲν φταῖνε αὐτοί.

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θέλει ὁ κάφρος νὰ κρυφθῇ καὶ ἡ χαρὰ δὲν τὸν ἀφήνει… (γ) | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply