Χρυσαυγητικὴ …ἀναβάθμισις μᾶς προέκυψε!!!

Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ κατασκευάσθηκε ἀπὸ τὸ ἴδιο σύστημα καὶ τὴν ἐτελειοποίησαν μία χαρά, ὥστε νὰ ντρέπονται κάποιοι νὰ λένε «Εἶμαι Ἕλλην!».

 1. Λοιπὸν ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ κατεσκευάσθη γιὰ νὰ μποροῦν οἱ Εὐρωφασίστες νὰ σὲ πολτοποιοῦν ἔχοντας ἄλλοθι -τάχα μου – ὅτι σὲ προστατεύουν ἀπὸ τοὺς παλιάτσους, ποὺ ὅμως οἱ ἔχουν προσλάβη, γιὰ νὰ σοὺ κάνουν τὸν μπαμπούλα. Ὅταν λοιπὸν ἐκχωροῦν τὴν Ἐθνικὴ Ἀνεξαρτησία καὶ φωνάζουμε;;

Μᾶς …ἀναβαθμίζουν: «Εἶσαι ἀκροδεξιὸς καὶ Χρυσαυγίτης», λέν.

 1. Ἐκχωροῦν τὸ Δημόσιο Πλοῦτο, βάζουν τὰ μνημεῖα στὸ Ὑπερταμεῖο [ΤΑΙΠΕΔ] καὶ φωνάζουμε;;

Μᾶς …ἀναβαθμίζουν: «Εἶσαι ἀκροδεξιὸς καὶ Χρυσαυγίτης», ξανάλεν.

 1. Σὲ πλημμυρίζουν μὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες λαθρεποίκους ποὺ κουβαλοῦν ἐδῶ οἱ Μ.Κ.Ο. τοῦ Σόρος καὶ φωνάζουμε;;

Μᾶς ἀναβαθμίζουν: «Εἶσαι ἀκροδεξιὸς καὶ Χρυσαυγίτης»…

 1. Δολοφονοῦν Ἀλβανοὶ Κυβερνῶντες φασίστες κατὰ συῤῥοὴν Βορειοηπειρῶτες καὶ φωνάζουμε;;

Μᾶς ἀναβαθμίζουν: «Εἶσαι ἀκροδεξιὸς καὶ Χρυσαυγίτης», σοῦ λέν…

 1. Πωλοῦν τὴν Μακεδονία καὶ ξεσηκώνεται ὁ Λαὸς ἀπ’ ἄκρη σὲ ἄκρη μέχρι καὶ τὰ Σχολεῖα;; Τὰ ἀφεντικὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς φωνάζουν «Νά την, νά την ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ» κι ἀμέσως τὸ βαπτίζουν Χρυσαυγισμὸ τὸν ὑπὲρ τῆς Μακεδονίας μας ἀγῶνα!

Μᾶς ἀναβαθμίζουν κι ἐδῶ λοιπόν, μόνοι τους οἱ χρυσαυγίτες: «Εἶσαι ἀκροδεξιὸς καὶ Χρυσαυγίτης»…

 1. Τὴν Ἑλληνική μας Σημαία τὴν καπελώνει ἡ Χρυσῆ Αὐγή. Μὰ τὸ ἐν λόγῳ καπέλωμα ἀποτελεῖ προσβολὴ τῶν ἐθνικῶν μας συμβόλων, διότι σύμφωνα μὲ Ἄρθρου 181 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος: «Ὅποιος, γιὰ νὰ ἐκδηλώσῃ μῖσος ἢ περιφρόνηση, ἀφαιρεῖ, καταστρέφει ἢ ῥυπαίνει τὴν ἐπίσημο σημαία τοῦ κράτους […] τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση μέχρι δύο ἐτῶν» καὶ τὸ Ἄρθρο 58 τοῦ Στρατιωτικοῦ Ποινικοῦ Κώδικος ἐπίσης:
  «Στρατιωτικὸς ποὺ δημόσια μὲ λόγο ἢ ἔργο ἢ μὲ ὁποιονδήποτε ἄλλο τρόπο ἐκδηλώνει καταφρόνηση γιὰ τὴν σημαία,…, τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση τοὐλάχιστον τριῶν μηνῶν». Καὶ ἰσχύουν γιὰ ὅλα τὰ κόμματα αὐτὰ τὰ ἄρθρα.
  Κι ἐμεῖς ποὺ σηκώνουμε τὶς Ἑλληνικές μας Σημαὶες ἢ τὶς βάζουμε στοὺς ἐξώστεςμας…

Ὑποχρεωτικῶς …ἀναβαθμιζόμεθα (ἀλλὰ μόνοι μας), διότι ὅποιος κρατᾶ σήμερα σημαία: «Εἶναι ἀκροδεξιὸς καὶ Χρυσαυγίτης!!!».

 1. Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἔχει ψηφίσει τὸ 70% τοῦ Μνημονίου μὲ τὴν Συμφωνία τοῦ Γ. Βαρουφάκη μὲ τὸ Eurogroup, τὰ πέντε πρῶτα Ἄρθρα τοῦ Νόμου, μὲ θέμα «Ἠλεκτρονικὴ Κάρτα Σιτίσεως», ὡς ὑπέρ. Δήλωνε μάλιστα ἡ ἰδία: «Εἴμαστε ἀντίθετοι σὲ κάθε εἴδους ἠλεκτρονικὴ κάρτα..κ.λ.π.», ἀλλὰ ἐνέκρινε τὸ νομοσχέδιο.
  Καὶ τέλος, οὐδέποτε ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἔχει «ΟΧΙ» γιὰ τὴν  Ἠλεκτρονικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτου. Εἶπε μόνωον «ΠΑΡΩΝ», ἐνῶ ἔρχονται στὶς συγκεντρώσεις ποὺ ὀργανώνονται κατὰ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου μόνον γιὰ τὸ καπέλωμα τοῦ κόσμου ποὺ φωνάζει: «Ὄχι στὴν Ἠλεκτρονικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτου!!!».

Κι ἔτσι καὶ σὲ αὐτὸ …ἀναβαθμιζόμεθα, ὅταν δηλαδὴ ἀρνούμεθα τὴν κάρτα τοῦ Πολίτου, διότι «Εἶναι ἀκροδεξιὸς καὶ Χρυσαυγίτης» ὅποιος πηγαίνει στὶς διαμαρτυρίες.

Ἡ Ἀνοχὴ στὴν Ἠλιθιότητα, ἰδίως ὅταν γλείφῃ τὸν κ…λὸ καὶ τὸν π…τσὸ τοῦ Εὐρωναζισμοῦ, τελείωσε!

Ὅποιος τὴν ἀναπαράγει κατατάσσεται πλέον στοὺς στημένους μέσα στὸ ἴδιο Σύστημα, ὅπου ὅλοι μαζύ, Ἀριστεροδεξιοὶ εἶναι σκέτο κομματόσκυλα καί, φυσικά, ἰδιαιτέρως ἐπικίνδυνος, διότι μετουσιώνεται σιγὰ σιγὰ στὸ ἴδιο τέρας μὲ τὸ Σύστημα τοῦ Εὐρωναζισμοῦ!

Σταματόπουλος Δημήτριος

Υ.Γ.: Τελευταῖο: Δὲν διώχνουν τὴν Χρυσῆ Αὐγή, μὴν ξεγελιέστε, γιατὶ τὴν χρειάζονται! Τὰ Ἑλληνικὰ Σύμβολα καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία τὴν καταδιώκουν, γιατί ὅλα αὐτὰ δηλώνουν τὴν Πατρίδα ποὺ μᾶς ἑνώνει!!!

(Visited 284 times, 1 visits today)
Leave a Reply