Ψέμματα αὐτοί, ἀλήθειες ἐμεῖς…

Πυροβολοῦν μὲ ψέμματα…
Ἀπαντοῦμε μὲ ἀλήθειες…

Γιὰ νὰ δοῦμε λοιπὸν σήμερα μὲ προσοχή, ἐνδεικτικά, ποιοὶ ἦσαν αὐτοὶ ποὺ παρίσταναν τοὺς «μαθητὲς» στὴν πορεία τῶν Ἀθηνῶν, τοὺς ὁποίους μᾶς ἐπαρουσίασαν ὅλα μαζὶ τὰ ΜΜΕ μὲ ὁμοβροντία ὡς «μαθητικὴ» πορεία, ποὺ ὀργάνωσε τὸ «Συντονιστικὸ Σχολείων καὶ Μαθητῶν Ἀθήνας».
Θὰ τὸ κάνουμε ἀναλύοντας τὶς εἰκόνες, ἀλλὰ καὶ ὅ,τι ἄλλο ὑλικὸ ἐντοπίσουμε, ἔχοντας πρόσβαση μέσῳ διαδικτύου!

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Εἴδαμε ἕνα πανὸ τῆς Πρωτοβουλίας Συντονισμοῦ Σχολείων καὶ Μαθητῶν Ἀθήνας (φωτογραφία Α).

Πρῶτα ἂπ ὅλα, ποιὸ εἶναι τὸ Συντονιστικὸ τῶν Σχολείων καὶ Μαθητῶν, ἀπὸ ποιὲς διαδικασίες προέκυψε; Ποιοὶ εἶναι οἱ ἐμπνευστὲς καὶ δημιουργοί του; Πῶς ἔγινε ἀμέσως γνωστὸ στὰ ΜΜΕ καὶ πῶς ἐκέρδισε τὴν προτίμηση τῶν τηλεοπτικῶν καναλιῶν καὶ συστημικῶν ἰστοσελίδων; Ὑπάρχει κάποια ἀπόδειξος πώς τὰ Σχολεῖα τῶν Ἀθηνῶν, ἐσυντονίσθησαν κι ἔβγαλαν μὲ ἀρχαιρεσίες αὐτὸ τὸ ὄργανο;

Ὄχι δὲν ὑπάρχει, καὶ πολὺ ἁπλᾶ εἶναι παγία τακτικὴ τῶν ἀριστεροφρόνων συγκοινωνούντων δοχείων νὰ δημιουργοῦν αὐθαίρετα ἕνα δῆθεν συντονιστικὸ ὄργανο ποὺ κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη του, λειτουργοῦν ὁμαδικὰ καὶ μὲ Κεντρικὴ καθοδήγηση, ὅλες οἱ συνιστῶσες καὶ παραφυάδες τῶν ῥοζουλικοκκινόμαυρων συλλογικοτήτων!

Μία σελίδα στὸ facebook μὲ ἡμερομηνία δημιουργίας ἦταν ὅλη κι ὅλη ἡ δημιουργία τοῦ Συντονιστικοῦ γιὰ τὰ Σχολεῖα καὶ τοὺς Μαθητές!

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Μία στιγμὴ ὅμως…
Ἔχουμε ξανασυντήση Συντονιστικό γιά τά Σχολεῖα παλαιότερα;

Ἀμέ, πὼς δὲν ἔχουμε… Τὸ Συντονιστικὸ Ἀλληλεγγύων Σχολείων μὲ τὴν ἰστοσελίδα http://solidarityschools.gr/ ποὺ προωθεῖ τὴν ἔνταξη μεταναστῶν στὰ σχολεῖα μὲ ἄρωμα Μ.Κ.Ο.!

Solidarity schools, Solidarity now, ὅλα παρακλάδια τῆς ἀνοικτῆς κοινωνίας, Open Society τοῦ γνωστοῦ μας George Soros… Ἔχει σχέση μὲ αὐτούς, τό Συντονιστικό Σχολείων καὶ Μαθητῶν ποὺ ἐδημιουργήθη γιά νά καπελώσῃ καί νά σβύσῃ στά πρόθυμα ΜΜΕ τήν ἀληθινὴ ἔγερση τῶν μαθητῶν μας γιὰ τὴν Μακεδονία;
Μπορεῖ ναὶ μπορεῖ καὶ ὄχι… Ἴσως τὸ μέλλον θὰ δείξη.

http://www.solidaritynow.org/memberships/

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ποιοί ὅμως ἦσαν οἱ Συντονιστὲς τῶν σχολείων καὶ τῶν μαθητῶν;

ΖΟΥΜ ἐμπρός, στὸ  ἐπάνω μέρος… Νάτος ὁ «μαθητὴς» – ἐπὶ κεφαλῆς– συντονιστής, μὲ πλήρη ἐξάρτηση κι ἕτοιμος γιὰ ὅλα….!!! (φωτογραφία Β).

Τί νά πῇ κάποιος τώρα γιά αὐτόν τόν …«ἀναρχικό» «μαθητή»;

Νὰ περιγράψουμε τί βλέπουμε ἐδῶ.
Ἕναν τύπο μὲ καλοκουρεμένο κοντὸ μαλλί, ντυμένο στὰ κατάμαυρα, μὲ παντελόνι ἀποστολῶν, ἄκαυτο ἀντιανεμικὸ στὸν σβέρκο σὲ μαῦρο χρῶμα, κάποια κίτρινη λαβὴ ἀγνώστου ἀντικειμένου (ἴσως εἶναι χειρολαβὴ λεωφορείου) ποὺ ξεχωρίζει ἐπάνω ἀπὸ τὸ σακκίδιο πλάτης, μπουφὰν ἀντίγραφο RAF ἢ γενικὰ ἀεροπορίας, εἰδικὰ γάντια μοτοσυκλετιστοῦ, μὰ καὶ ὡς ἀξεσουὰρ τὸ κόκκινο πανὶ τυλιγμένο στὸ μπαστούνι τοῦ μπέιζ μπῶλ!!! Ἕτοιμος δηλαδὴ γιὰ «μάχη»…

Ἡ στάσις τοῦ σώματος, καθὼς κι ὁ σωματότυπος, δείχνουν ἄτομο μὲ πολὺ καλὴ ἐκπαίδευση καὶ εἶναι φανερὴ ἡ ἐπαγγελματικὴ σιγουριὰ ποὺ ἀποπνέει ὁ «ἐπὶ κεφαλῆς»! Θὰ ὑπέθετε κάποιος, πὼς εἶναι ἀναρχικὸς ἐκπαιδευμένος γιὰ ἀντάρτικο πόλεως στὴν Συρία, (ἔχουμε καὶ τέτοιους) ἀλλὰ τέτοιο κούρεμα δὲν τὸ εὑρίσκεις σὲ ἀναρχικό, ὅσο σὲ ἄτομο ποὺ τὴν ἄλλη ἡμέρα ἔχει ἄλλην ἀποστολὴ (ὅπως γιὰ παράδειγμα φύλαξη ὑψηλῶν προσώπων) ποὺ ἀπαιτεῖ ἐπὶ πλέον κι εὐπρέπεια στὴν ἐμφάνιση!

Τί εἶναι λοιπὸν αὐτὸς ὁ «μαθητής»; Ἁπλὸς ἀναρχικός, ἁπλὸς ἰδιώτης; Ἤ μήπως προέρχεται ἀπὸ κρατικὸ ἢ παρακρατικὸ ἢ ἰδιωτικὸ σῶμα μισθοφόρων;
Ὅλα αὐτὰ εἶναι γιὰ παραπέρα διερεύνηση ποὺ ἐμένα μὲ ξεπερνᾶ.

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Τὸ ἀνυπόγραφο κεντρικὸ πανὸ «ΚΡΕΜΑΛΑ ΣΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ».
(φωτογραφία Γ)

Ἂς προσπεράσουμε τὸ σοκαριστικὸ ζήτημα, πὼς στὴν πρὸ κειμένη περίπτωση οἱ «φασίστες» ποὺ θέλουν αὐτοὶ οἱ τύποι νὰ …κρεμάσουν, εἶναι ἀνήλικοι μαθητὲς Γυμνασίων καὶ Λυκείων. ΄Ἔπρεπε νὰ ἔχει κινηθῆ αὐτεπάγγελτα ἡ Εἰσαγγελία καὶ νὰ ἔχῃ μαντρώση τοὺς ὑπυθύνους γιὰ τὴν ξεκάθαρη ἀπειλὴ γιὰ βία καὶ θάνατο, σὲ ὅποιον διαφωνεῖ μὲ τὶς Ἀναρχικὲς Συλλογικότητες καὶ ΑΝΤΙΦΑδες! Ὅμως ξέρουμε πὼς τὰ «δικά τους» παιδιὰ δὲν τὰ πειράζει κάποιος, σὲ αὐτὴν τὴν χώρα μὲ αὐτὲς τὶς κυβερνήσεις. Οἱ ἀναρχομπάχαλοι καῖν, ῥημάζουν, σπάζουν, ἀπειλοῦν καὶ βιαιοπραγοῦν χωρὶς τὴν ὁποιανδήποτε ἐνόχληση.

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Σὲ ποιόν ὅμως ἀνήκει αὐτὸ τὸ πανῶ; Ποῦ τὸ ἔχουμε ξαναδεῖ καὶ πότε;

Μμ… Τὸ ἐντοπίσαμε στὸ Αthens Indymedia.org τὴν ἰστοσελίδα τοῦ ὀργανωμένου Ἀναρχικοῦ χώρου στὴν Ἑλλάδα.
( Ὁ Ἀναρχικὸς Διαδικτυακὸς τόπος ΙΝΤΥΜΙΝΤΙΑ τῶν Ἀθηνῶν, γιατί ὑπάρχουν κι ἄλλα σὲ ἄλλες μεγαλουπόλεις τοῦ κόσμου, ἐπιδοτούμενα ἀπὸ τὰ γνωστά μας παράκεντρα ἐξουσίας, βλέπε Σόρος, στεγάζεται στὴν μόνιμο κατάληψη τοῦ Πολυτεχνείου, ποὺ εἶναι καὶ τὸ ὁρμητήριο τῶν ἀναρχομπαχαλάκηδων ποὺ σπᾶζουν καὶ καῖν κάθε ἑβδομάδα τὰ Ἑξάρχεια κλ.)

Ποιὸς τὸ ἀναρτᾶ; Ἡ ΟΡΜΑ, δηλαδὴ Ὀργάνωσις Μαχητικοῦ Ἀντιφασισμοῦ. Δηλαδὴ τὰ τάγματα ἐπιθέσεως, ἡ Ὁμὰς κρούσεως τοῦ Ἀναρχικοῦ χώρου.

Αὐτοὺς ποὺ ἀποκαλῶνται γνωστοὶ – ἄγνωστοι, οἱ ὁποίοι τὰ σπᾶν καὶ οὐδέποτε συλλαμβάνονται, ἀλλὰ καὶ οὐδέποτε ὀνοματίζονται!!!
Κι ὅμως ἔχουν ὀνόματα καὶ οἱ συλλογικότητες εἶναι Ε.Ε.Κ., Ο.Ε.Ν., Ο.Κ.Δ.Ε.-Σπάρτακος , ΟΡ.Μ.Α. elaliberta.gr. κ.ἄ..

https://athens.indymedia.org/post/1587761/#

Πότε τὸ ξαναείδαμε;
Τὸν Μάιο τοῦ 2018 ὅταν ἐμπόδισαν, ὅπως γράφουν, νὰ γίνῃ ἕνα «ἐθνικιστικὸ» συλλαλητήριο.

Ἔχουν πάρη δηλαδὴ «τὰ παιδιὰ» ἐργολαβία νὰ ἐμποδίζουν κάθε ἄλλη ἔκφραση γνώμης πλὴν τῆς δικῆς τους!!!
(φωτογραφίες Δ καὶ Ε, παραπάνω)

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Τό ἔχουμε ὅμως ξανά δῆ;

Ναὶ ἀμέ, σὲ πορεία γιὰ τὴν μνήμη τοῦ Γρηγοροπούλου στὶς 06.12.2016.
Μὲ ἄφθονο φωτογραφικὸ ὑλικὸ στὸ ρεπορτὰζ ποὺ τὸ συνοδεύει.
(φωτογραφία ΣΤ)

http://m.popaganda.gr/269574-2/

 

Σίγουρα ἐὰν ἀναζητήσουμε κι ἄλλα, θὰ ἐντοπίσουμε ἀρκετὲς ἀκόμα ἐμφανίσεις τοῦ συγκεκριμένου πανῶ, ἀλλὰ καταλάβαμε καλά, ἀπὸ ποιὸν χῶρο προέρχεται, ποιοὶ τὸ κρατοῦν καὶ πότε!
Ὑποθέτω πὼς τώρα ἀναπαύεται στὴν κατάληψη τοῦ Πολυτεχνείου ἀνάμεσα σὲ μπουκάλια, στουπιὰ καὶ φωτοβολίδες περιμένοντας τὴν ἑπομένη χρήση του.

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Γιατί ἔγινε τελικὰ ὅλη αὐτὴ ἡ σκηνοθεσία; Γιατί ἐστήθη ἕνα ψευδομαθητικὸ ἀναρχικὸ ΑΝΤΙ-συλλαλητήριο γιὰ τὴν ἡμέρα πού εἶχε προγραμματισθῆ τὸ μαθητικὸ συλλαλητήριο;
Γιατί ἐσυντονίσθησαν ξαφνικὰ καὶ μιλοῦσαν γιὰ «τσάκισμα τοῦ φασισμοῦ» πρωθυπουργός, κυβέρνησις, ὑπουργοί καὶ ΜΜΕ μὲ τοὺς ΑΝΤΙΦΕΣ τῶν Ἑξαρχείων, φανερώνοντας πόσο συνεκτικὰ δεμένοι εἶναι μεταξύ τους;

Μὰ γιὰ πολλοὺς λόγους. Παρακολουθήσαμε μία ἐνορχηστρωμένη γκεμπελίστικη προπαγάνδα κατασυκοφαντίσεως τοῦ μαθητικοῦ κινήματος, ὅπως γίνεται ἐδῶ καὶ μῆνες γιὰ τὰ συλλαλητήρια γιὰ τὴν Μακεδονία.

Ἔπειτα γιὰ νὰ δείξουν πλάνα μὲ κοκκινόμαυρες σημαῖες, κι ὄχι μὲ τὶς γαλανόλευκες Ἑλληνικές, τοὺς μπαχάλους τῶν Ἑξαρχείων, κι ὄχι τοὺς πραγματικοὺς μαθητές, μὲ τὰ καθαρὰ πρόσωπα νὰ τραγουδοῦν Μακεδονία Ξακουστή.

Κυρίως ὅμως γιατί φοβοῦνται, τρέμουν αὐτὸ τὸ νέο ἀκηδεμόνευτο, ἀντικυβερνητικὸ ξέσπασμα ποὺ ἦλθε ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ δὲν τὸ περίμεναν μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο. Τὶς μικρότερες ἡλικίες, τὰ νέα παιδιὰ Λυκείων καὶ Γυμνασίων, ποὺ δὲν ἐπρόλαβαν νὰ ἐξουδετερώσουν, ἀλλοτριώσουν καὶ παραλύσουν ὅπως ἔχουν κάνη ἢδη μὲ τοὺς φοιτητές.

Φοβοῦνται τόσο πολὺ ποὺ ὀργάνωσαν ἄρον ἄρον τὸ ΑΝΤΙ-συλλαλητήριο γιὰ νὰ τρομοκρατήσουν μαθητὲς καὶ γονεῖς καὶ νὰ μὴν κατέβουν στοὺς δρόμους!

Καὶ γιὰ νὰ εἶναι σίγουροι πὼς θὰ ἐπιτύχη (προπαγανδιστικά) ὅλο αὐτό, ἐφρόντισαν τὰ συνθήματά τους νὰ εἶναι ἐξόχως ἀπειλητικὰ γιὰ αὐτοὺς ποὺ διαφωνοῦν μαζί τους !

Τόσο «δημοκράτες» ἦσαν πάντα τὰ ὀρφανά του Στάλιν !

Ἂν θέλουν νὰ ἀνακαλύψουν τὸν πραγματικὸ φασισμό, ἂς κυτταχτοῦν στὸν καθρέπτη τους!!!

Αὐτοὶ λοιπὸν πυροβολοῦν μὲ ψέμματα κι ἐμεῖς ἀπαντοῦμε μὲ ἀλήθειες!!!

Κωνσταντίνα Λαπαθιώτου

(Visited 365 times, 1 visits today)
Leave a Reply