Λέει περισσότερες ἀλήθειες ἀπὸ τὸν Τσίπρα ὁ Ζάεφ

Ὁ Ζάεφ ὅπως ἔχω πῆ λέει τὴν ἀλήθεια.
Οἱ δικοί μας πολιτικοὶ εἶναι ποὺ ψεύδονται.

Ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἀνεγνώρισε καὶ ἐθνικότητα καὶ γλῶσσα.

Μὲ αὐτὴν τὴν συμφωνία – ποὺ εὔχομαι νὰ μὴν περάσῃ, ἂν καὶ θὰ ὑπάρχη πλέον δεδικασμένο- δὲν μπορεῖς νὰ λὲς ὄχι σὲ ἄνοιγμα π.χ. φροντιστηρίου ποὺ νὰ διδάσκῃ τὴν ….μακεδονικὴ γλώσσα.

O Ζάεφ, δὲν συμμερίζεται αὐτὰ ποὺ ὑποστηρίζουν οἱ Τσίπρας/Κοτζιᾶς, ὅτι ἡ συμφωνία ἀναφέρει ἀναγνώριση ἰθαγενείας ἢ ἐθνοκρατότητος, ὅπως τὸ μεταφράζουν στὸν ἑλλαδιστᾶν. Ξεκάθαρα μιλᾶ γιά македонскиот етнички и културен идентитет, δηλαδὴ μακεδονικὴ ἐθνοτικὴ καὶ πολιτισμικὴ ταὐτότητα!
Ὁ Ζάεφ δὲν ἔχει ἀναφερθῆ κὰν καὶ οὔτε σὰν ὑποψία γιὰ σλαυϊκὴ ταὐτότητα.

Ὁ Ζάεφ λέει αὐτὸ ποὺ δὲν λέει ὁ Τσίπρας: «Ἡ Ἑλλὰς πῆρε erga omnes τὸ ὄνομα καὶ ἐμεῖς πήραμε τὴν erga omnes ταὐτότητα, ἐνῶ τὴν ἴδια στιγμὴ καὶ ἡ ταὐτότης τῶν Μακεδόνων ποὺ ζοῦν στὴν Ἑλλάδα ἔχει διασφαλισθῆ».

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

(Visited 150 times, 1 visits today)
Leave a Reply