Ἰουδαϊκὴ ἑορτὴ τῆς Χανουκᾶ

Ἡ ἑορτὴ τῆς Χανουκᾶ γιὰ τοὺς Ἰουδαίους

«Τὰ δὲ κατὰ τὸν Ἰούδαν τὸν Μακκαβαῖον καὶ τοὺς ἀδελφούς του, ὅπως καὶ διὰ τὸν καθαρισμὸν τοῦ μεγάλου καὶ ἱεροῦ ναοῦ, διὰ τὰ ἐγκαίνια τοῦ θυσιαστηρίου τῶν ὁλοκαυτωμάτων, ἀκόμη δὲ καὶ διὰ τοὺς πολέμους μας ἐναντίον τοῦ Ἀντιόχου τοῦ Ἐπιφανοῦς καὶ τοῦ υἱοῦ τοῦ Εὐπάτορος, διὰ τὰς φανερᾶς ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἠρωϊκῶς ἠγωνίζοντο πρὸς ὑπεράσπισιν τῶν Ἰουδαίων, ὥστε καίτοι ἤσαν ὀλιγάριθμοι νὰ ἠμπορέσουν νὰ καταλάβουν ὅλην τὴν χώραν καὶ νὰ τρέψουν εἰς φυγὴν τὰ πλήθη τῶν βαρβάρων».

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β’ 2:19-21

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Η εορτή Χανουκά προστέθηκε στο ιερό εορτολόγιο των Ιουδαίων κατά την μεταιχμαλωσιακή εποχή και συγκεκριμένα κατά την περίοδο του Αντιόχου Δ΄ του Επιφανούς, οπότε και καθιερώθηκε. Όσον αφορά στην ακριβή ονομασία της εορτής συναντούμε ποικιλία χαρακτηρισμών. Ονομάζεται «εορτή των Εγκαινίων», «εορτή φωτός» (σύμφωνα με την μετάφραση των Ο΄), «εορτή των φώτων» λόγω του ότι άναψαν και πάλι οι λυχνίες στον ναό της Ιερουσαλήμ, αλλά καλείται και «εορτή της αφιερώσεως» αφού αυτή είναι η ακριβής μετάφραση της εβραϊκής λέξεως Χανουκά και επιπλέον θεωρείται πως με την εορτή αυτή αφιερώθηκε και πάλι ο ναός στον Θεό.

Ο εορτασμός ξεκινούσε στις 25 του μήνα Κισλέβ (Δεκέμβριος) και είχε διάρκεια οκτώ ημερών. Η εορτή αυτή είχε χαρμόσυνο χαρακτήρα αφού ουσιαστικά εορτάζονταν τα κατορθώματα των Μακκαβαίων. Κατά την διάρκεια της εορτής οι πιστοί Ιουδαίοι κρατώντας κλαδιά φοινίκων στα χέρια έψαλλαν τους Ψαλμούς 113-118 και προσέφεραν θυσία ολοκαυτώματος. Επιπλέον, σε καθημερινή βάση τοποθετούσαν και από μία αναμμένη λυχνία έξω από κάθε πόρτα, ούτως ώστε έως το τέλος των εορτασμών να έχουν συγκεντρωθεί οκτώ λυχνίες.

Το γεγονός πως, ενώ ο Αντίοχος Δ΄ ο Επιφανής βεβήλωσε τον ναό της Ιερουσαλήμ και τοποθέτησε είδωλο στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων το 167 π. Χ., τρία χρόνια αργότερα, το 164 π. Χ., ο Ιούδας Μακκαβαίος, καταστρέφοντας τα ειδωλολατρικά αντικείμενα, εξάγνισε και στην συνέχεια εγκαινίασε εκ νέου τον ναό, αποτέλεσε και τον λόγο εορτασμού. Μάλιστα, και τα δύο αυτά γεγονότα έλαβαν χώρα κατά την 25η του μήνα Κισλέβ.

Λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με την εορτή μας παρέχονται από τα παρακάτω κείμενα: Ιουδαϊκή Αρχαιολογία του Ιωσήπου XII, 7, Ιω. 10:22, Α΄ Μακκ. 4:36-59, Β΄ Μακκ. 1:9, 2:19-10:8, 10:6, Ψαλμ. 113-118:24.

Ἐπιμέλεια: Δέσποινα Φελούκα, Θεολόγος
Ἄρθρον στὴν ἱστοσελίδα θεολογικοῦ ἐνδιαφέροντος «Ζωηφόρος»

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Φωτογραφία ἀπὸ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ Χανουκᾶ στὴν Θεσσαλονίκη, στὶς 6 Δεκεμβρίου τοῦ 2018.
Στὴν ἐκδήλωση παρέστησαν καὶ ἄναψαν τιμητικὰ τὰ πέντε κεριὰ ἡ Ὑφυπουργὸς Ἐσωτερικῶν Μακεδονίας – Θράκης Κατερίνα Νοτοπούλου, ὁ διευθυντὴς τοῦ Γραφείου τοῦ Πρωθυπουργοῦ στὴν Θεσσαλονίκη Γιῶργος Ἀγγελόπουλος καὶ ἄλλοι.

ἔρευνα Πανορμίτης Σπανὸς

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ἰουδαϊκὴ ἑορτὴ τῆς Χανουκᾶ

  1. Ρὲ παιδιά! Τὸ εἴπαμε καὶ τὸ ξανάπαμε: Ὁ Τσίπρας εἶναι ἰσραηλινός. Καὶ ὁ Μητσοτάκης, ὁ “άδελφὸς τῆς μάνας του” κατὰ πῶς λέγεται, ἀπόγονος ἰουδαίων ἀπὸ τὴ Μάνη! Ἀμὰν πιά!

Leave a Reply